Rapport

Ny rapport om hur sjukhusbyggen kan effektiviseras

Fredrik Jörén, regionchef för projekt på Hager Sverige. Foto: Hager och region Gävleborg
Fredrik Jörén, regionchef för projekt på Hager Sverige. Foto: Hager och region Gävleborg

De kommande tio åren förväntas stora satsningar ske inom vårdbyggnader. Projektpackade leveranser, redundanta ellösningar och digitala tvillingar kan vara några sätt att effektivisera dessa projekt. Det visar en ny rapport som Hager tagit fram tillsammans med flera andra branschexperter.

Behovet av renoveringar och byggnationer av vårdfastigheter är stort – prognosen för 2023 och 2024 visar att det planeras för 250 000 kvadratmeter respektive 300 000 kvadratmeter nya vårdbyggnader, enligt Hager. Behovet förväntas att fortsätta på en likvärdig nivå de kommande åren, enligt Hagers rapport.

– Sjukhusbyggen och renovering av vårdfastigheter är viktiga projekt som bygger vårt samhälle. Det är initiativ som prioriteras trots rådande lågkonjunktur. Det är viktigt att säkerställa driftsäkerhet och trygga miljöer, samtidigt som sjukhusbyggen i sig ofta är komplexa med högt ställda krav. Vi såg därför behov av att samla relevant kunskap och ge vägledning i verktyg och lösningar som gör den här typen av projekt effektivare på ett säkert sätt, säger Fredrik Jörén, regionchef för projekt på Hager Sverige.

Hager listar fyra viktiga insikter från rapporten som kan vägleda komplexa sjukhusprojekt.

Projektpackade leveranser

Projektpackade leveranser förutspås göra projektarbeten mer effektiva. Det nya arbetssättet innebär att leverantören packar nödvändigt material med hjälp av detaljerade ritningar som skickas av installatören. Sedan beräknas åtgången ut av leverantören som levererar produkter i uppdelade projektpaket – enkla för installatörerna att plocka med sig. Projektpackade leveranser minskar risken för förluster och fel och minskar behovet av lagerutrymme och resor till centrallagret.

Redundanta ellösningar

Byggkrav på vårdbyggnader, inte minst när det gäller elinstallation, är höga eftersom ett driftstopp kan innebära stora förluster. Kraftförsörjningen av sjukhus är därför en utmaning och en kritisk aspekt som kräver att anställd el-entreprenör besitter stor kompetens och erfarenhet.

Redundanta ellösningar minimerar risken för driftstopp. Med redundanta lösningar tar en annan kraftkälla över om den ordinarie slutar att fungera. För sjukhus används ofta tre kraftslag – elnät, UPS (avbrottsfri kraft) och generatorer. Även om den redundanta ellösningen är mer kostsam, är det en bra investering för bland annat sjukhus, som är helt beroende av sin elförsörjning.

Förmonterade kanaler

Tidsbesparande lösningar vid vårdbyggen är prioriterade. Ofta är projekten omfattande och kräver mycket tid från olika leverantörer. Måttanpassade och förmonterade kanaler både underlättar och effektiviserar processen. Endast en kanal beräknas ta cirka fyra timmar att montera. Därför är måttanpassade och förmonterade kanaler ett smart sätt att spara tid. I rapporten ges ett exempel där el-entreprenörerna i vårdprojektet sparade cirka 4500 timmar genom förmonterade kanaler.

Digitala tvillingar

En digital tvilling är en teknik för visualisering som har många användningsområden. Tekniken används allt oftare inom sjukhusprojekt för att både projektera och förvalta fastigheterna. En digital tvilling är i grunden en 3D-modell av en fysisk miljö eller en process som är kopplad till aktuella data från verkligheten. Digitala tvillingar ger en nästintill perfekt och verklig återspegling av projektet, vilket både tillgängliggör projektet och sparar enorma mänger tid. Således blir verktyget användbart vid planering, upphandling, projektering och byggande för att visuellt kommunicera tänkt slutresultat.

Om rapporten
Bakom rapporten står Hager som i samarbete med branschaktörer bidrar med insikter och goda råd vid sjukhusbyggen. Prognoscentret ger prognosen kring befintliga och kommande investeringar