Rapport

Ny rapport: Otryggheten stor på byggarbetsplatser

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggnads
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. Foto: Byggnads

Enligt en ny undersökning från Byggnads känner sig var tredje byggnadsarbetare otrygg på sin arbetsplats. Drygt 3 500 medlemmar medverkade i undersökningen.

Tre och av fyra byggnadsarbetare säger att varken de eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringsarbetet. Något som leder till ökad otrygghet bland de anställda, enligt fackförbundet.

– Vi visste att arbetsgivarna ofta brister i samverkan och den planerade riskbedömningen, men det här var värre än vi trodde. Tidiga riskbedömningar och samverkan är ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor och arbetsskador. Här måste arbetsgivarna se över sin planering och faktiskt börja följa lagen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Få involverade i planeringen

Byggnads har frågat om medlemmarna eller deras skyddsombud blivit involverade i planeringen av arbetsmiljön. Medlemmarna fick även svara på frågor om sin upplevda trygghet ur ett arbetsmiljöperspektiv.

  • Drygt 73 procent uppger att varken skyddsombud eller annan arbetstagare överhuvudtaget fick möjlighet att medverka i planeringen av deras nuvarande projekt.
  • 7,8 procent av de som blev involverade i arbetsmiljöarbetet blev det samma dag som projektet skulle starta.
  • Endast 3,6 procent av de som blev involverade i arbetsmiljöarbetet blev det en månad eller mer innan bygget startade.

Detta är något som får konsekvenser för arbetstagarnas upplevda trygghet på sina arbetsplatser, enligt Byggnads. Nästan en tredjedel av de svarande känner sig direkt otrygga på sina arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv och över hälften tycker inte att arbetsgivaren gjort allt för att undvika ohälsa och olyckor.

”Kunskapsnivån måste höjas”

Undersökningen visar dock, enligt fackförbundet, att de som har blivit involverade i arbetsmiljöarbetet också känner sig tryggare på sina arbetsplat­ser. De upplever dessutom i mycket högre utsträckning att arbetsgivaren vidtagit alla åtgärder som behövs för att motverka ohälsa och skador.

– Vi kan nu visa svart på vitt att samverkan leder till både säkrare arbetsplatser och tryggare medarbetare. Det borde vara en ögonöppnare för företagen i branschen. Här måste bolagen se över sin verksamhet, kunskapsnivån måste höjas och det måste kosta att bryta mot lagen, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Ta del av hela rapporten här.