Politik

Ny rapport: Sänkta marginalskatter kan ge tusentals nya byggjobb

Enligt en ny rapport från Byggföretagen skulle marginalskattesänkningar ge 4 000 nya jobb och ytterligare 2 800 hos underentreprenörer.
Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Enligt en ny rapport från Byggföretagen skulle marginalskattesänkningar för de drygt 300 000 personer som jobbar med byggverksamhet kunna ge upphov till 4 000 nya jobb och ytterligare 2 800 jobb hos underentreprenörer.

Enligt Byggföretagens chefsekonom Fredrik Isaksson utgår branschorganisationens nya rapport från att fler arbetade timmar och ökad produktivitet gynnar hela samhällsbygget.

Drivs upp av inkomstskatten

Marginalskatten och progressiviteten drivs, enligt Byggföretagen, främst upp av den statliga inkomstskatten – som träffar inkomster över brytpunkten 554 900 kronor per år. Byggföretagens rapport beskriver vad en halvering av skatten från 20 till 10 procent ger för konsekvenser i termer av fler jobb.

– Andelen inom byggsektorn som påverkas av de högsta marginalskatterna förutsätts ofta vara ganska låg. Men bilden är mer komplicerad än så. Byggsektorn är i underleverantörsled starkt sammanflätad med till exempel kvalificerade tekniska konsulter och arkitekter, säger Fredrik Isaksson.

Näst högsta marginalskattenivån

Sveriges behov blir, enligt rapporten, av sänkta marginalskatter uppenbart när man sätter nivåerna i en internationell kontext. Med hänsyn tagen till arbetsgivaravgiften har Sverige den näst högsta marginalskattenivån av samtliga OECD-länder – och ligger 20 procentenheter högre än genomsnittet för OECD.

– Problemet med marginalskatter på så pass höga nivåer som Sveriges är att de ger negativa effekter på arbetstagarnas beteende. Dels minskar antalet arbetade timmar genom att det blir mindre lönsamt att gå upp i tid eller acceptera ytterligare ett konsultuppdrag. Dels blir det mindre lönsamt för individen att ta på sig mer ansvar och avancera i karriären, säger Fredrik Isaksson.

Ta del av hela rapporten här.