Nyheter

Ny rapport: Stor psykisk ohälsa inom byggbranschen

Det finns en oro i byggsektorn om att få mindre att göra framöver. Foto: Getty Images
Det finns en oro i byggsektorn om att få mindre att göra framöver. Foto: Getty Images

Hela 6 av 10 som jobbar inom byggbranschen har känt oro, ångest eller mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete senaste året. Det visar en färsk rapport från Ramirent.

Rapporten visar att 62 procent har känt oro, ångest eller mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete det senaste året. En av fyra har känt så flera gånger i månaden. Resultatet visar även att endast drygt en av tio har sjukskrivit sig eller sökt hjälp av vården på grund av psykisk ohälsa, vilket indikerar att det här är ett problem man försöker lösa på egen hand, enligt rapporten.

Machokulturen

– 6 av 10 är en hög siffra. Oavsett om den psykiska ohälsan är arbetsrelaterad eller privat – eller en blandning av båda, måste branschen bli bättre på att lyfta problemet. Det är viktigt att skapa trygga arbetsplatser, där medarbetarna vågar berätta om hur de mår, först då kan arbetsgivaren bidra med att sätta in rätt hjälp. Att jobba med att få bort machokulturen är ett sätt för att skapa trygga arbetsplatser. Att ledningen tar initiativet och pratar om psykisk ohälsa, är ett annat, säger Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent.

Stress är ytterligare ett problem som lyfts fram i Ramirentrapporten. Undersökningen visar att tre av fyra inom byggsektorn känner sig stressade minst någon gång varje månad. Hela 28 procent känner stress varje dag och 57 procent minst en gång i veckan.

”Ökad inkludering”

Att jobba med inkludering kan vara en nyckel till ett bra arbetsklimat. Rapporten visar att åtta av tio tycker att deras arbetsplats behandlar alla lika oavsett kön, bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. 86 procent tycker dessutom att det blir en roligare arbetsplats när både kvinnor och män jobbar där. 

– 72 procent uppger att man jobbar aktivt med att ta bort machokulturen och tar initiativ för att skapa ökad inkluderingen. Det är positivt och kommer att leda till ett arbetsklimat som i längden även öppnar upp för att prata om känsliga ämnen som till exempel psykisk ohälsa, menar Anna Klebe.

Rapporten

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, jämställdhet och inkludering. I enkäten har man även ställt frågor kring psykisk ohälsa och kompetensbehov inom byggbranschen. Läs hela rapporten här.