Nyheter

Ny rapport: Stor psykisk ohälsa inom byggbranschen

Majoriteten av dem som svarade på enkäten har ledande roller på byggföretag. Bild: Gettyimages

En ny rapport visar att 16 procent av tillfrågade personer med ledande roller inom byggindustrin har mått psykiskt dåligt på grund av sitt arbete det senaste året. Bakom statistiken står Ramirent och Byggfakta.

Rapporten bygger på enkäter som har skickats ut till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. 207 personer svarade på enkäten. 16 procent uppgav att de har mått psykiskt dåligt på grund av stress, oro och ångest de senaste året, enligt rapporten. Fem procent har sökt hjälp för psykisk ohälsa relaterat till arbetet och ytterligare tre procent att sökt hjälp för orsaker utanför jobbet.

– När undersökningen gjordes hade vi levt med pandemin under drygt ett år och vi vet ännu inte hur det har påverkat vårt mående. Därför känns det viktigt att följa upp de här siffrorna under en längre period. Samtidigt måste byggbranschen, precis som alla andra branscher, jobba med det psykiska måendet parallellt med att skapa en bättre och säkrare fysisk arbetsmiljö, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent i ett pressmeddelande.

Enligt Anna Klebe är det viktigt att skapa ett bra arbetsklimat för att öka den psykologiska tryggheten. Att bygga ett arbetsklimat där medarbetarna vågar berätta, säga ifrån och vara med och förbättra sin arbetsplats.

– Om man mår bra och känner sig trygg, så vågar man också säga vad man tycker – samtidigt som man blir mer kreativ. Om en medarbetare tvärtom upplever rädsla, så blir miljön varken utvecklande, trivsam eller effektiv. För att uppnå bästa, möjliga arbetsmiljö måste alla känna att de får vara med och bidra och det arbetet kan man aldrig sluta med.

Från rapporten kan nämnas att sju av tio i undersökningen uppger att de alltid informerar ledningen om de upptäcker såväl små som stora missförhållanden, vilket kan handla om allt från jargongen på arbetsplatsen till hur säkerhetsrutiner efterföljs.

Överlag visar undersökningen att de allra flesta trivs bra på sin arbetsplats, vilket 73 procent svarade.  

Om rapporten:
* Ramirent har med hjälp av Byggfakta skickat ut enkäter till personer med ledande positioner inom byggindustrin. 

* 207 personer svarade på enkäten om hur de upplever sin arbetsplats och sin arbetssituation.
* Syftet med rapporten är att lyfta aktuella frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen.
* 85 procent av dem som svarade sitter på ledande befattningar, är ägare eller vd. 10 procent är yrkesarbetande och resterande är platschefer, arbetsledare eller liknande.
* 90 procent av de som svarade är män.
* Majoriteten är mellan 30-60 år.
* Enkäten skickades ut våren 2021
Ta del av hela rapporten här