Nyheter

Ny rapport: Ungdomar pressas att välja bort yrkesprogram

Ungdomar pressas att välja högskoleförberedande program, visar en ny rapport. Bild: Gettyimages

En ny studie från Ungdomsbarometern, på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen (TMF), visar att nästan varannan ungdom upplever press från föräldrar att läsa ett högskoleförberedande program. Samtidigt tror hälften av ungdomarna att många unga skulle må bättre om de gick en praktisk utbildning

När Sveriges 15-åringar den kommande månaden ska välja gymnasieprogram väntas press från föräldrar påverka mångas val. I den nya studien uppger nämligen nästan hälften (46 %) att de har upplevt någon form av press från föräldrar eller andra vuxna att läsa ett högskoleförberedande program. Ännu fler (55 %) håller med om att denna press gör att många unga mår dåligt och en stor majoritet (72 %) av ungdomarna anser att vuxna borde pressa unga att välja “rätt” utbildning i en mindre utsträckning.

– I våra studier kan vi se att föräldrar har stor påverkan på sina barns val och många unga känner press att läsa vidare akademiskt även om det inte är något de själva drömmer om. Från föräldrarnas sida vill man såklart väl och att barnet ska ha så många valmöjligheter som möjligt, men det kan leda till att man pushar sina barn att välja en utbildning som de är mindre intresserade och har mindre nytta av, säger Jacob Borssén, expert för Utbildning & Kompetensförsörjning på Ungdomsbarometern.

”Förväntas av dem”

De mer teoretiska, högskoleförberedande programmen beskrivs ofta som ett säkert val där man håller alla möjligheter öppna. Men för de som är mer praktiskt lagda, eller egentligen är intresserade av ett mer kreativt yrke, kan ett teoretiskt program innebära onödig stress. Varannan ung (50 %) uppger att de håller med om att många unga skulle må bättre om de läste praktiska utbildningar. 

– Det finns många ungdomar idag som väljer en teoretisk utbildning för att det förväntas av dem, men som skulle må mycket bättre i en mer varierad, praktisk och kreativ miljö. Trä- och möbelindustrin är ett sådant exempel och vi erbjuder jobb inom allt från möbelsnickeri och produktutveckling till programmering och avancerade robotar, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelföretagen.

”Förlegad syn”

Pressen från omgivningen kan till viss del förklaras av att högskoleförberedande utbildningar och de yrken de leder till uppfattas ha högre status. Tre av fyra ungdomar (74 %) håller med om att de tror att fler unga skulle välja praktiska utbildningar om de hade högre status. Ungdomsbarometerns studie visar att en fjärdedel av unga som går, eller har gått, ett högskoleförberedande program övervägde ett yrkesprogram, men valde i slutändan bort det. 

– Det finns en förlegad syn på hur ens framtida arbetsliv kan se ut om man går en yrkesutbildning. Flera undersökningar pekar på att ett yrkesprogram faktiskt innebär större möjligheter till jobb, högre lön och stora möjligheter till utveckling för många. Vår bransch erbjuder bra ingångslön om man vill börja jobba direkt efter gymnasiet samt, inte minst, stora möjligheter att utvecklas genom vidareutbildning under arbetslivet, säger Henrik Smedmark.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes på uppdrag av TMF, tillsammans med Ungdomsbarometern, bland 508 ungdomar från hela Sverige i åldern 16–24 år. Fältperiod:3–14 december 2021.