Nyheter

Ny rapport: Viljan stor att skapa jämställd byggbransch

En jämställd arbetsplats blir trevligare, visar Ramirents senaste rapport. Foto: Ramirent
En jämställd arbetsplats blir trevligare, visar Ramirents senaste rapport. Foto: Ramirent

Enligt en ny rapport från Ramirent tycker åtta av tio personer att den egna arbetsplatsen är inkluderande och drygt hälften anser att en jämställd arbetsplats blir mer effektiv.

En jämställd arbetsplats blir även roligare, det tycker 86 procent av de tillfrågade, enligt rapporten. 55 procent menar samtidigt att den blir mer effektiv.

– Anledningarna till att det blir mer effektivt är flera, men bland annat ökar effektiviteten när man får in olika perspektiv på lösningar. En annan aspekt är att vi faktiskt bygger samhällen för både kvinnor och män och därför är det viktigt att vi får in det perspektivet bland alla som bygger, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Jämställd arbetsplats blir trevligare

Att tvätta bort machokulturen är något branschen jobbar med, enligt Ramirent. I rapporten uppger åtta av tio att en mer jämställd arbetsplats leder till mindre machokultur, där man är mer respektfulla mot varandra och säger ifrån om någon uttalar sig olämpligt. Lika många tycker att arbetsklimatet blir trevligare och 68 procent att det blir mindre spänningar i gruppen. 59 procent uppger att man får tänka lite mer på vad man säger.

Samtidigt finns det en del kvar att jobba på, enligt Ramirent. Bara 68 procent tycker till exempel att deras arbetsplats är anpassad för kvinnor idag. Och när det kommer till att anställa personer med olika kön, bakgrund eller sexuell läggning, är det endast 64 procent som tycker att man jobbar aktivt för det.

”Tydligare synliggöra olika kompetenser”

– Här behöver branschen bli bättre. Vi behöver kompetenser inom många olika områden, allt från tjänstemän inom IT och hållbarhet till yrkesarbetarsidan. Ska vi lyckas fånga dem, måste vi kunna attrahera de som kanske inte i första hand ser byggbranschen som ett givet val. En nyckel för att lyckas med det, är att ännu tydligare synliggöra de olika kompetenser som finns inom branschen idag och även lyfta hur vi bidrar till att bygga vårt samhälle, säger Anna Klebe.

Enligt uppgifter från Byggföretagen arbetar i dag elva procent kvinnor inom byggbranschen.

Fakta: Ramirentrapporten

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Novus. En enkät har besvarats av 500 byggnadsarbetare, projektledare och arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen. Rapporten belyser områden som hållbarhet, digitalisering, säkerhet, hälsa, kompetensbehov, jämställdhet och inkludering.  Ta del av hela rapporten här