Nyheter

Ny regionchef till Tyréns

Christer Abrahamsson har anställts som ny regionchef på Tyréns region väst. Christer kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland där han är Samhällsdirektör.

I region väst ingår kontor i Göteborg, Alingsås, Karlstad och Stenungsund med totalt 160 medarbetare.

– Jag tror att Christer blir en bra chef för regionen och även ett bra tillskott till Tyréns ledningsgrupp. Hans erfarenhet kring stadsbyggnadsfrågor kommer att berika oss säger Ulrika Francke, vd på Tyréns, i ett pressmeddelande.

Innan jobbet på Länsstyrelsen arbetade Christer Abrahamsson med stadsbyggnad dels som planarkitekt, planchef och stadsbyggnadschef i Göteborgs stad och dels som stadsbyggnadschef i Mölndals kommun.

– Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen att leda Tyréns i Västsverige. Strategin är lagd i Tyréns och vi kommer att hålla fortsatt kurs med fokus på att utveckla vår verksamhet och växa på marknaden. I Västsverige saknas det inte utmaningar men möjligheterna är stora och många. Det gäller att göra rätt strategiska vägval. Lyckas vi navigera rätt så bedömer jag förutsättningarna som mycket goda för en fortsatt framgång och stark utveckling för Tyréns i Västsverige och i Norge, säger Christer.

Han tillträder sin tjänst i början av 2016. Tyréns vice vd Birgitta Olofsson är tf regionchef fram till dess.