Nyheter

Ny roll för Peter Wågström


Peter Wågström, fd vd för NCC, har får en ny roll i ett svenskt investmentbolag med fokus på fastigheter i Baltikum. 
Valberedningen i Eastnine har beslutat att föreslå Peter Wågström, och även Johan Ljungberg, för inval som nya styrelseledamöter vid bolagets årsstämma.

– När Eastnine nu påbörjat implementeringen av sin fastighetsstrategi i Baltikum, är vi mycket glada att Johan Ljungberg och Peter Wågström har accepterat att nomineras, då båda har gedigen erfarenhet från fastighetssektorn, av olika perspektiv, säger Magnus Lekander, ordförande i valberedningen, i ett pressmeddelande.

Peter Wågström har mångårig erfarenhet från bygg och fastigheter, senast som VD och koncernchef på NCC, och tidigare affärsområdeschef för NCC Property Development och NCC Housing, och har bl.a drivit kommersiella fastighetsutvecklingsprojekt i Sverige. Peter har haft flera positioner inom Drott (nu Fabege) som fastighetschef och dotterbolags-VD, och roller bl.a inom uthyrning, fastighetsvärdering och förvaltning på Skanska.

Johan Ljungberg har en mångårig bakgrund inom fastigheter, riskkapital och tech start-ups. Han är numera VD och styrelseledamot i Tagehus Holding och arbetande styrelseordförande i Atrium Ljungberg, där han varit ledamot sedan 2009. Han är även ordförande i bostadsutvecklaren Credentia AB.

Förslaget innebär att styrelsen kommer att utgöras av fem ledamöter, bestående av – tillsammans med de nya kandidaterna Johan Ljungberg och Peter Wågström – Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth, ny styrelseordförande, och Nadya Wells. 

Nuvarande ledamöter Göran Bronner och ordförande Lars O Grönstedt har avböjt omval.

Eastnine AB är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget går nu in i en ny fas, med fokus på implementering av strategin att investera i baltiska fastigheter. Bolaget övergår för närvarande mot att bli ett renodlat fastighetsbolag med målet att generera förutsägbara kassaflöden genom att vara en långsiktig ägare av attraktiva kommersiella fastigheter på bästa lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 24 april 2018.