Nyheter

Ny sajt för säkert byggande

Arbetssjukdomar och olyckor är dubbelt så vanliga hos byggnadsarbetare som hos andra anställda. Nu startar Arbetsmiljöupplysningen en temaserie om hur olyckor inom byggbranschen kan förebyggas.

— Byggbranschen är väldigt drabbad av sjukdomar och skador, vi vill försöka bidra med kunskap om möjliga åtgärder, säger Malin Drougge på Arbetsmiljöupplysningen, som drivs av Prevent.
— Vi riktar oss framför allt till folk som inte kan så mycket om arbetsmiljöfrågor och försöker vara så lättillgängliga som möjligt.

Bland aktörerna som bidrar med material till hemsidan finns bland annat arbetsgivarförbundet Almega, Arbetslivsinstitutet, LO, Arbetsmiljöverket, Svensk Näringsliv och Ledarna. Den del som handlar om att bygga säkert riktar sig till såväl byggnadsarbetare som byggherrar, säger Malin Drougge.

Höga höjder är den största risken på byggarbetsplatserna, de flesta byggnadsarbetare som omkom under förra året avled till följd av fallolyckor.
— Vi har sett att det går lite för snabbt på byggarbetsplatserna, riskmedvetenheten är inte så stor som den borde vara. Det är för lätt att slarva, att tänka ”jag ska bara” och inte använda de skydd som finns.

Det är en åsikt som delas av Leif Wall, arbetsmiljöhandläggare på Byggnadsarbetareförbundet.
— Varje arbetsgivare har sitt arbetsgivaransvar, oavsett led. Alla ska jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete och exempelvis bedöma risker, men det slarvas mycket med det, säger han i ett pressmeddelande.

Korta bygg- och projekteringstider kan leda till stress och bristande säkerhet. Byggherren har huvudansvar för att arbetsmiljön är bra, men säkerhetsfrågorna kan lätt falla mellan stolarna.