Nyheter

Ny stadsdel byggs på öar

Så här kan nya stadsdelen Oceanhamnen se ut. Illustration: David Wiberg

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid.
Gamla hamn- och industriområden i södra centrala Helsingborg ska omvandlas till fyra nya stadsdelar. Först ut är Oceanhamnen som ligger vid det centrala hamninloppet.

Den 29 augusti gick den första detaljplanen för Oceanhamnen i Helsingborg ut på samråd. Den presenterar en stadsdel med bostäder, kontor, restaurang och handel.
– Efter ett intensivt planerings-arbete presenterar vi nu planerna för hur det gamla hamnområdet i Oceanhamnen ska utvecklas till en ny och spännande stadsdel precis vid vattnet. Vi ska skapa något helt nytt i Oceanhamnen, som ska bli en plats dit människor söker sig, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Detta är första pusselbiten i skapandet av en ny stadsdel från Helsingborg C till Ramlösa station med allt från bostäder och verksamheter till grönområden, säger Magnus Jälminger, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Oceanhamnen kommer att rymma fyra bostadskvarter med cirka 320 bostäder. Tre kontorsbyggnader med spännande arkitektur på pirspetsen ska ge plats för 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och service nära vattnet. En gång- och cykelförbindelse från Knutpunkten till ett centralt beläget torg i Oceanhamnen är en viktig länk för att knyta ihop området med centrum.

I anslutning till förbindelsen planeras en park i torrdockan. Med en kanal genom piren, där småbåtar kan passera, skapas den första ön i den urbana arkipelagen.
– Fokus under detaljplanearbetet har varit att skapa ett område som har kvaliteter för alla med bostäder, kontor, torg, park i dockan, kanal och kajpromenad och där det allra viktigaste innehållet är människorna. Människorna som bor där, människorna som arbetar och studerar där och människorna som vill tillbringa sin tid där, säger Karin Kasimir, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Helsingborgs stad utlyser nu den första markanvisningstävlingen. Senast den 24 november ska bidragen ha kommit in. Tävlingen är öppen för byggherrar med erfarenhet och förmåga att genomföra liknande bostadsprojekt. Byggherrarna förväntas vara med och utveckla Oceanhamnen och vilja bidra i arbetet med att uppnå visionen Helsingborg 2035.

Varje kvarter är uppdelat i två bostadsprojekt. Det är möjligt att lämna anbud på flera projekt och varje anbudsgivare har möjlighet att som mest tilldelas två bostadsprojekt. Längst ute på pirspetsen ligger ett flertal gamla fallfärdiga hamnmagasin som nu ska rivas för att ge plats åt de nya planerna. Rivningen av interiörerna påbörjades redan i mitten av augusti och nu inleds rivningen av fasaderna.

– Rivningen är startskottet för den stora omvandlingen av Oceanpiren. Under de kommande åren ska området utvecklas från ett slitet hamnområde till en ny spännande stadsdel i centrala Helsingborg, säger Peter Danielsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.