Nyheter

Ny standard för mätning <br></br> av boarea

Med höga kvadratmeterpriser på bostäder blir varje meter som kan räknas till boarean betydelsefull. Nu har Swedish Standards Institute, SIS, tagit fram en ny standard för mätning av area och volym.

Den stora skillnaden vad gäller beräkningen av vad som är godkänd boarea är en anpassning gällande souterränghus.

— Reglerna för flerbostadshus med souterrängdel är gamla och tillkom för att man inte ville utsätta hyresgäster för att bo under mark, medan ägare till småhus fick beräkna sex meter boarea på souterrängvåningen. Nu ska samma regler som gäller för småhus även gälla för flerbostadshus, säger Magnus Gramstrup från Svenska Areamätning som deltagit i SIS-projektet.

Men det är för tidigt att hurra och plocka fram tumstocken för den som gärna beräknar ytterligare kvadratmeter till sin boarea. Enligt Magnus Gramstrup handlar ändringarna mer om förtydliganden av de befintliga beräkningsreglerna än ändringar som kan få betydelse för bostadspriserna.

— Vi har varit väldigt angelägna om att det inte ska bli väldigt stora förändringar, eftersom det här berör väldigt stora värden. Främst handlar det om anpassning till andra regelverk som tillkommit och förtydliganden av hur beräkningarna ska gå till, säger han.

Bland annat har antalet specialregler blivit färre efter en anpassning mellan småhus och flerbostadshus. En annan nyhet i standarden är att begreppet miljörum har tillkommit, gällande utrymmen där sortering av avfall görs.