Nyheter

Ny studie: 20 000 hus kan behöva renoveras

40-50 procent av husen har så stora fuktproblem att de behöver renoveras. Det visar en ännu opublicerad studie från SP där 800 byggnader med enstegstätade fasader har granskats.

— De skadeutredare som undersökt husen har sett att många mätpunkter har för höga fuktvärden och det tyder på att det kommit in fukt, säger Ingemar Samuelson på SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, som leder studien som presenteras inom kort.
Enligt skadeutredarna behöver uppemot 50 procent av byggnaderna byta ut minst en sida på fasaden.

Att siffran är så hög tror Ingemar Samuelsson beror på flera saker.
— Husen är hus som fastighetsägare av någon anledning har velat att vi skulle titta på, byggnaden kanske ligger i ett område där det uppdagats problem eller så har fastighetsägaren misstänkt problem och velat ha ett utlåtande från oss för att få ut pengar på försäkringen, säger Ingemar Samuelson.

Ingemar Samuelson har uppskattat att mellan 30 000 och 50 000 byggnader har enstegstätade fasader. Skulle resultatet överföras till dem skulle mellan 15 000 och 25 000 byggnader behöva renoveras.
— Jag hoppas att bilden inte är så mörk, men jag vet inte, säger han.

Han hoppas svaret på hur stor del av det svenska byggnadsbeståndet som måste renoveras finns i en annan del av studien där 70—80 hus med enstegstätade fasader har granskats. Till skillnad från de 800 byggnaderna är dessa slumpvis utvalda för att utgöra ett riksgenomsnitt.

— Vi har inte fått in alla mätvärden än, så jag vet inte om dessa byggnader har lägre fukthalter än de andra 800. Vi hoppas få fram en procentsats på hur många byggnader som har fuktproblem som vi kan använda på hela beståndet, säger Ingemar Samuelson.

Enligt Ingemar Samuelson finns det bara en gemensam nämnare mellan husen med skador.
— De är yngre än tio år allihop, säger han.

Ingemar Samuelson sällar sig till Boverket som anser att alla enstegstätade byggnader bör undersökas.