Nyheter

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad har haft årsstämma i Stockholm.
Under årsstämman valdes fyra nya ledamöter till styrelsen: Christina Lindbäck, NCC, Tina Karrbom Gustavsson, KTH, Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige och Britta Blaxhult, Einar Mattsson. 
Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

Den nya styrelsen består av:

 · Mari Broman, ordförande

· Anna Bergström, vvd BSK Arkitekter

· Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef Einar Mattsson

· Sanna Edling, projektchef stadsdelen Kungsängen och Västerås Resecentrum i Västerås stad

· Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering Trafikverket

· Per-Ola Jönsson, operationell chef region Asfalt, Skanska Asfalt & Betong

· Tina Karrbom Gustavsson, docent KTH

· Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

·  Christina Lindbäck, miljö- och kvalitetschef NCC

· Niklas Sörensen, vd Ramböll Sverige

· Erik Westin, enhetschef, stf regiondirektör Akademiska Hus

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Jan Byfors, NCC, (sammankallande), Sten Wetterblad, StWe Properties AB och Anna Sander, Uppsala kommun (tidigare WSP) ingått. På årsstämman valdes en ny valberedning Jan Byfors, NCC (sammankallande), Nina Ryd, Chalmers och Birgitta Olofsson, Tyréns