Nyheter

Ny styrelse för IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad har valt ny styrelse. Två nya ledamöter valdes in i samband med årsstämman – Susanne Nielsen Skovgaard, direktör och chef för Strategisk Utveckling inom Trafikverket och Sven Junkers, chef för Skanska Teknik. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

Den nya styrelsen ser ut som följer: 

 ·       Mari Broman, ordförande

·       Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA Jernhusen

·       Britta Blaxhult, mark- och projektförvärvschef Einar Mattsson

·       Sanna Edling, projektchef stadsdelen Kungsängen och Västerås Resecentrum i Västerås stad

·       Sven Junkers, chef Skanska Teknik

·       Tina Karrbom Gustavsson, docent och lektor i projektkommunikation KTH

·       Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

·       Christina Lindbäck, miljö- och kvalitetschef NCC

·       Susanne Nielsen Skovgaard, chef strategisk utveckling Trafikverket

·       Niklas Sörensen, vd Ramböll Sverige

·       Magnus Tengberg, affärsområdeschef Fastighetsutveckling Vasakronan, Göteborg

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Nina Ryd, Chalmers (sammankallande), och Birgitta Olofsson, Tyréns, ingått och Ola Månsson, Installatörsföretagen, ingått. Valberedningen omvaldes under årsstämman.