Nyheter

Ny teknik skapar nya problem

De som arbetar med ny teknik vid stambyten utsätts för härdplaster och riskerar livslång allergi och eksem. Ett forskningsprojekt som ska ta reda på hur man ska skydda sig bättre får 2,5 miljoner från Afa Försäkring.

Projektet om den så kallade reliningtekniken leds av Ingegärd Anveden Berglind på Karolinska institutet, skriver Arbetarskydd.

Afa Försäkring ger totalt 16 miljoner kronor till sex forskningsprojekt om kemiska ämnen. Ytterligare ett handlar om härdplaster. Roger Lindahl på Umeå universitet får 3 miljoner kronor för att kartlägga exponeringen i olika arbetsmiljöer och vad man kan göra för att minska riskerna.

Katja Högström vid Universitetssjukhuset i Örebro får 4 miljoner kronor för att undersöka dammexponeringen i pelletsindustrin och Gerd Sällsten vid Göteborgs universitet får 2 miljoner kronor för att kartlägga hur mycket olika yrkesgrupper inom raffinaderiindustrin utsätts för cancerframkallande ämnen.

Två forskningsprojekt som får bidrag från Afa gäller olika metoder att mäta exponeringar. I det ena ska Gunnar Rosén på Högskolan i Dalarna använda Pimex-metoden, där direkt mätning kombineras med videoinspelning, för att se hur exponeringen varierar och varför. Han får 2,5 miljoner till projektet.

I det andra projektet ska Håkan Tinnerberg vid Lunds universitet använda ett internetbaserat modelleringsverktyg, Art, för att utvärdera och jämföra det med enklare verktyg. Han får 1,7 miljoner kronor för att göra mätningar på åtta företag.