Nyheter

Ny totalentreprenad för polska bostadsbyggare

Polska Unibep ska bygga lägenheter på Saffransgatan, Angered, åt fastighetsbolaget Göteborgs Egnahems AB. Bild: Unibep


Polska Unibep S.A. har fått kontrakt på nyproduktion av lägenheter på åt det  kommunala fastighetsbolaget Göteborgs Egnahems AB. Projktet är byggföretagets andra totalentreprenad i Sverige. 


– Vi ser samarbetet med Egnahemsbolaget i Göteborg som ett viktigt  nästa steg i vår närvaro på den svenska marknaden, säger Michał Urbankowski, försäljningsansvarig på Unibep. 

Projektet Saffransgatan avser nyproduktion av cirka 34 bostäder i ett flerbostadshus med fem våningar inklusive mark och anläggningsarbeten. Bostäderna skall byggas i Gårdsten, Göteborg. Beställare är det kommunala Egnahemsbolaget, och lägenheterna på Saffransgatan har upphandlats som totalentreprenad. Unibeps kontraktet är värt 41,8 miljoner svenska kronor.
För Egnahemsbolaget är det första gången man upphandlar en polsk totalentreprenör.
– Vi har inte fått anbud från Polen tidigare. Unibep är ett stort etablerat polskt byggföretag med 1500 anställda och de har många projekt i bland annat Norge. Vi ser nu fram emot ett gott samarbete med dem i projektet Saffransgatan i Gårdsten, säger Anette Johansson, upphandlingsansvarig på Egnahemsbolaget.
Allmännyttan har tidigare flaggat för att de haft svårt att få in tillräckligt med anbud.
– Vi upplever en försiktig ökning i antalet anbud på våra upphandlingar och det tycker vi är roligt. När det gäller Unibep ser vi att de är mycket konkurrenskraftiga och de har vunnit vår upphandling utifrån våra utvärderingskriterier gällande pris och kvalitet.I denna upphandling har vi haft ett referenshus och man har fått presentera en egen lösning på det. Entreprenörerna har bedömts på en kombination av lösning och pris. En av anledningarna till att Unibep fick ner priset är att de levererade en lösning med trästomme, vilket de var ensamma om. Det blir ju billigare än betongstomme, och dessutom mer ekologiskt hållbart.
Projektet Saffransgatan ska uppföras med hjälp av prefabricerade trämoduler från Unibeps prefab-fabrik. De färdiga modulerna kommer att transporteras med båt till byggplatsen i Göteborg. Då är de färdiginredda med kök, badrum, fönster och dörrar. 
Själva monteringen och inredningsarbeten beräknas ta cirka tre månader. 
– Vi hoppas på ett bra samarbete med Egnahemsbolaget och är stolta över att få vara en del av det större och spännande uppdraget att utveckla Göteborg genom nyproduktion av bostäder, säger Michał Urbankowski, Unibeps försäljningsansvarige på den svenska marknaden.
Projektet beräknas byggstarta sommaren 2019 och vara färdigbyggt i början av 2020. 
– Efter vår första totalentreprenad i Sverige, Kv. Kantorn 2 i Tumba med 58 små lägenheter åt AB Botkyrkabyggen, ser vi samarbetet med Egnahemsbolaget i Göteborg som ett viktigt nästa steg och en klar signal att vi utvecklar vår närvaro på den svenska marknaden.

Det var 2017 som Unihouse, som ingår i Unibep-koncernen, fick kontrakt med fastighetsbolaget AB Botkyrkabyggen att genomföra nybyggnation av projektet Kv Kantorn 2 i Tumba, Botkyrka kommun. Under 2018 byggde företaget ut sin husfabrik i polska Bielsk Podlaski för att fördubbla sin kapacitet från 1000 till 2000 moduler per år. Målet med satsningen var bland annat att växa på den skandinaviska marknaden.

FAKTA 

  •  Unihouse, en filial till Unibep, är Polens största tillverkare av prefabricerade modul- och panelhus. 
  •  Unihouse har en produktionspotential på 2000 moduler eller 70 000 m2 per år.  
  •  För närvarande är nyckelmarknaden för bolaget Norge, men man levererar även till Danmark och Sverige. 
  • Fabriken ligger i Bielsk Podlaski. Teknologin som används i fabrikerna gör det möjligt att producera byggnader med upp till 6 våningar. 
  •  Unihouse är medlem i Unibep Group. Genom Unidevelopment är det också en av huvudutvecklarna på marknaderna i Warszawa och Poznań.