Nyheter

Ny träbro när SL förstärker Roslagsbanan

När SL rustar upp och förstärker kapaciteten på Roslagsbanan i Stockholm ska en ny träbro för gång- och cykeltrafik byggas över Bällstavägen i Vallentuna. Martinsons levererar och monterar bron under hösten 2012.

– Vi kände till Martinsons sedan tidigare då de är en av få leverantörer av större träbroar i Skandinavien. Önskemålet om en träbro kommer från Vallentuna kommuns landskapsarkitekter, träbroar ligger i tiden, säger Antonio Berglund, delprojektledare på SL.

Prestandakraven är lika hos alla broar oavsett byggmaterial. Att allt fler beställare nu väljer trä handlar om såväl mjuka värden som miljöpåverkan och estetik som totalekonomi i projekten, menar Stefan Sundqvist, försäljningschef för träbroar på Martinsons.

– Trä är ett lätt material och vi konstruerar byggelementen i fabrik. Sedan fraktas de till byggplatsen bron monteras på väldigt kort tid. Det gör mycket för ekonomin i byggprojektet. Den korta montagetiden gör också avbrotten i trafiken kortare, vilket är viktigt särskilt i storstäderna.

Tidigare har cykel- och gångtrafiken över Bällstavägen delat bro med järnvägen, men nu ska ytterligare ett spår byggas. Det skapade behovet av en bro enbart för fotgängare och cyklister.

– Vi på SL bekostar och bygger större delen av bron, men för oss är det naturligtvis mycket viktigt att tillmötesgå de önskemål som kommer från kommunen, förklarar Antonio Berglund.

Bron konstrueras som en tvärspänd platta. Alla bygghandlingar ska vara klara efter semestern då grundarbeten påbörjas för att Martinsons ska kunna montera bron under hösten.

– Det blir ett väldigt bra referensprojekt för oss i Stockholmsregionen, där SL är en stor aktör, avslutar Stefan Sundqvist.