Nyheter

Ny undersökning: Fortsatt intresse för gröna bolån

Foto: Getty Images

Pandemin har inte påverkat ansökningarna kring gröna bolån. Enligt en undersökning som gjorts med fem storbanker är intresset fortsatt stort för hållbart byggande. 

I en undersökning som genomförts av Miljömärkningen Sverige (Svanen) har fem av de aktörer som erbjuder gröna bolån: SEB, Handelsbanken, Swedbank, Danske bank och Nordea, gett sin syn på utvecklingen av gröna bolån. Svaren visar på ett stabilt läge eller viss ökning – i alla fall ingen minskning. Bostadsköpare fortsätter tänka på hållbarhet när de köper nya bostäder. 

– Det är väldigt glädjande att intresset för hållbart byggda bostäder håller i sig trots corona. Vi märker inte heller av någon avmattning i antalet ansökningar om att Svanenmärka bostäder från byggföretagen, inte ännu i alla fall. Vi har fått flera nya byggföretag som licensinnehavare under våren. Det är positivt, för det är bråttom att ställa om till en mer hållbar utveckling. Vi hoppas därför att regeringens stödinsatser även fokuserar på hållbart byggande, säger Stefan Björling, affärsområdeschef för Hus & Renovering på Miljömärkning Sverige. 

Att välja en hållbar bostad ger lägre ränta och Svanenmärkningen är en av de märkningar som godtas som bevis. Banken får därmed en garanti för att lånet går till en bostad som byggts med hälsosamma material, har god ventilation och som är energieffektiv. Det senare ger även den boende lägre omkostnader. 

SEB var först med att för tre år sedan erbjuda gröna bolån. Peter Seidel, affärsansvarig för Bolån privat ser ingen minskning av ansökningar om gröna bolån. 

– Idag har kunder mer fokus på materialval och energieffektivitet. Jag tror många tycker det är viktigt att bidra till en hållbar framtid och på köpet få en billigare driftskostnad, något som är viktigt inte minst i tider av osäkerhet, säger han.

Övriga aktörer som ingått i undersökningen ger liknade kommentarer om intresset för gröna bolån.