Nyheter

Ny utmanare för Sveriges husbyggare

Den österrikiska byggkoncernen Strabag satsar vidare i Skandinavien. Nyligen startades dotterbolaget Strabag Projektutveckling, som ska utveckla bostäder och kommersiella byggnader. ”Vi förhandlar om åtskilliga nya projekt”, säger Mats O Paulsson, Skandin

Strabags inträde på den svenska marknaden gjordes för ett par år sedan när koncernen köpte Oden anläggningsentreprenad. Dessutom är koncernen även majoritetsägare i Züblin, med anläggarbolaget Züblin Scandinavia. Nu har Strabag beslutat att bredda verksamheten i Norden. Strax före sommaren startades dotterbolaget Strabag Projektutveckling. – Strabag kommer inte enbart att verka inom anläggningssektorn, utan kommer successivt att bredda verksamheten. Det kan vara genom att starta bolag, förvärva bolag eller att anställa folk, säger Mats O Paulsson. Koncernens målsättning i Skandinavien är att driva en mångsidig verksamhet, som också rymmer traditionell byggverksamhet. – Men vi har ingen brådska, vi tar det allt eftersom. Vi har en otroligt stark ägare bakom oss, som har definierat Skandinavien som ett tillväxtområde, säger Mats O Paulsson. En handfull personer har hittills anställts i Strabag Projektutveckling. Det första uppdraget blir att bygga om företagets egna kontorslokaler i Solna, tillsammans med fastighetsägaren. I första hand siktar bolaget på att utveckla kommersiella ytor i Mälardalsområdet. Enligt Mats O Paulsson kan det göras i egen regi eller i samverkan med olika byggherrar. Längre fram planerar bolaget även att projektutveckla bostäder. Och om det rör sig om riktigt stora projekt kan andra delar av Strabagkoncernen involveras. Vad är det som gör att ni ser ett utrymme för en ny aktör på den svenska marknaden?</b> – Om man ser till medelstora projekt, på runt en miljard, är det inte mer än tre eller fyra aktörer som bjuder på dem i Sverige. I Europa är det tio. Så det finns hur stor potential som helst, säger Mats O Paulsson. Bengt Hansson, professor vid Lunds tekniska högskola, kallar Strabags satsning för ett ”ganska spännande inhopp.” – Det är bra att det blir en aktör till. Konkurrens är bra. Sen är frågan om de har den uthållighet som krävs. Projektutveckling tar tid och kostar pengar innan det blir en intäkt, säger Bengt Hansson. Veidekke och Midroc har visat att det går att ta sig in på den svenska marknaden. Kurt Eliasson, vd på Sabo, hoppas att Strabags intåg på den svenska bostadsmarknaden på sikt kommer att leda till lägre priser på nyproduktion. – Det är jättepositivt. Jag önskar att de följs av fler. Vi behöver ha in mer konkurrens från europeiska stora bolag. Man kan hoppas att en ny aktör med internationell verksamhet har ett globalt inköpsnät, så att konkurrensen på materialsidan blir större, säger Kurt Eliasson. Vd på Strabag Projektutveckling blir Jens Lackman, som närmast kommer från fastighetsbolaget Fabege.