Nyheter

Ny vd och koncernchef för Prime Living AB

Lars Wikström, CFO i Prime Living AB och med lång erfarenhet av ledande positioner på olika bygg och fastighetsbolag, tar över rollen som VD och koncernchef för Prime Living. 
Hans Sandén, lämnar över posten till Lars Wikström per den 28 mars, enligt ett pressmeddelande.
Lars kommer parallellt med rollen som VD och koncernchef att behålla rollen som CFO. Hans Sandén som verkar som konsult och interimschef anställdes till en början som inhyrd VD och tanken var att han efter en tid skulle ersättas av en mer permanent lösning.

– Under den tid vi arbetat tillsammans sedan Lars Wikström tillträdde som CFO har jag snabbt fått ett stort förtroende för Lars. Hans erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för bolaget både när det gäller att säkra långsiktiga finansieringen samt att komma igång med nästa steg i utvecklingen av våra fastighetsprojekt. Jag vill också tacka Hans Sandén för de insatser han har gjort under sin tid i bolaget”, säger Tobias Lennér, styrelseordförande, Prime Living AB, i pressmeddelandet.

– Det finns stora utvecklingsvärden i Prime Living och jag ser fram emot att leda bolaget under den transformation som vi påbörjat, säger Lars Wikström, som tillträder som VD och koncernchef.

Hans Sandén kommer under april att fortsätta arbeta med utvalda projekt åt Prime Living.