Nyheter

Ny YH-utbildning ska säkra behovet

Foto: STI.

Energieffektivisering är ett växande område inom bygg.

På branschens begäran startar Stockholms Tekniska Institut (STI) en ny ingenjörsutbildning inom området för bygg- och fastighet till hösten.  Utbildningen är speciellt framtagen för att tillgodose behovet av personal med kunskap inom energieffektivisering av byggnader.

– Det går att göra väldigt mycket för att spara energi i fastigheter, men det är svårt att hitta kompetent personal, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsansvarig på White Arkitekter i Stockholm.

Till hösten startar utbildningen STI-Ingenjör Energieffektiva Byggnader, en YH-utbildning för den som vill kompetensutvecklas och jobba med energieffektivisering i bygg och fastighetsbranschen. Utbildningen är en utveckling av utbildningen STI-Ingenjör Lågenergibyggnad.

– Det här blir en mer nischad utbildning där man fokuserar på energiberäkningar och energiutredningar. Många av de studerande på våra utbildningar har arbetat i branschen några år och väljer YH-utbildning som ett sätt att kompetensutvecklas och ta nästa steg i karriären, säger Elin Kvarnström på STI.

Efter den tvååriga utbildningen kan man arbeta som ingenjör i bygg- och fastighetsbranschen. Man arbetar ofta i projekt som rör om- och nybyggnation men även med förvaltning och man bidrar även med en helhetssyn på hur projektering görs på ett energieffektivt sätt.

Det är branschen själv som efterfrågat och skräddarsytt utbildningen för att säkra rekryteringsbehovet. Ledningsgruppen består av representanter från bland andra WSP, NCC, Riksbyggen, AB Svenska Bostäder, HSB och Veidekke.

Enligt Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsansvarig på White Arkitekter i Stockholm och ledamot i STI:s styrelse, är det ett detektivarbete – både att energieffektivisera byggnader och att hitta kompetent personal inom området. En av dagens stora utmaningar är att uppnå de uppsatta klimatmålen samtidigt som vi står inför en stor bostadsbrist och ett stort renoveringsbehov av bland annat miljonprogrammet.

– 40 procent av all energianvändning står bygg- och fastighetsbranschen för. Det går att göra väldigt mycket i fastigheter och nu börjar det hända saker eftersom det finns stora pengar att spara på sista raden. Alla vinner på att jobba med energifrågor. Men eftersom det krävs helhetssyn och tekniken är komplicerad med olika styrsystem etc krävs det att vi kompetensutvecklar personal, säger hon.

– Att jobba med energieffektiva byggnader är jättespännande. Det ingår många roliga arbetsuppgifter. Lika viktigt som det är att behärska teknik, it och ekonomi är det att man kan ta människor, hitta lösningar och se till helheten, hur allt hänger ihop. Det här är ett framtidsyrke, säger Lise-Lott Larsson Kolessar.

För att säkerställa att kunskapen som man får under utbildningen är relevant och uppdaterad så kommer kursledare på STI direkt från branschen. En annan viktig källa till kunskap är att de studerande får lära sig yrket i verkligheten, därför består en fjärdedel av undervisningen av praktik ute på arbetsplatser. 

Kraven för att vara behörig till utbildningen är att man har ett slutbetyg från gymnasieskolans teknikprogram eller motsvarande med godkända betyg i matte C, engelska A och svenska B eller motsvarande kunskaper.

– Saknar man formella betyg i ämnena så kan man göra behörighetstester och gå preparandkurser för att visa vilken nivå man befinner sig på. Många har exempelvis inte läst så mycket matte på gymnasiet eller jobbat några år och vill fräscha upp kunskaperna, säger Elin Kvarnström. Har man förkunskaper kan man vara behörig på andra sätt än genom betyg.

Sista ansökningsdag är den 31 maj. Det finns totalt 30 platser på STI-Ingenjör Energieffektiva Byggnader och utbildningen genomförs i STI:s lokaler i Stockholm.