Nyheter

Nya arbetschefer till Wästbygg

Kajsa Löf och Bahra Ali.
 Wästbygg har rekryterat Bahra Ali som arbetschef till region Mitt och Kajsa Löf som arbetschef i region Syd.
Bahra Ali har en ingenjörsexamen från Högskolan i Borås och har arbetat på Lokalförsörjningsförvaltningen i Borås kommun i många år med bland annat förstudier, projektering och byggledning av ett stort antal förskolor, skolor, boenden och övriga kommunala verksamheter. ”Med sin mångåriga erfarenhet från beställarsidan inom samhällsfastigheter blir hon ett värdefullt komplement till vår entreprenadorganisation”, skriver Wästbygg i ett pressmeddelande. 
Bahra Ali kommer att utgå från Wästbyggs kontor i Borås.

Kajsa Löf är utbildad vid Chalmers till både civilingenjör och arkitekt. Närmast kommer hon från Magnolia Bostad och en tjänst som projektutvecklare med ansvar för såväl bostadsutveckling som upphandling av byggentreprenörer samt byggledning under produktionsfasen. Dessförinnan har hon arbetat som arkitekt i många år, bland annat på Ikea med utveckling av nya varuhus och koncept. 

”Kajsa Löfs uppgift blir att med utgångspunkt från Wästbyggs kontor i Helsingborg ytterligare bearbeta marknaden i nordvästra Skåne inom såväl bostäder som kommersiellt byggande”.

Båda har tillträtt sina tjänster under augusti.