Nyheter

Nya avtal för arkitekter och ingenjörer

Svenska Teknik & Designföretag har tecknat nya kollektivavtal med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Samtliga avtal löper över tre år och håller sig inom kostnadsnormen på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Avtalen med Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer är sifferlösa och som tidigare år sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna i avtalet är oförändrade, vilket innebär att de centrala parterna inte har angivit något siffersatt löneutrymme vilket gör att de ryms inom det så kallade märket som är etablerat i årets avtalsrörelse.

Avtalet med Unionen innebär kostnadshöjningar på 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till flexpension vilket är helt i linje med märket för årets avtalsrörelse.

Parterna har även enats om ett antal arbetsgrupper inom ämnesområdena individuella och lokala överenskommelser, arbetstid, arbetsmiljö och fackliga förtroendevalda.

Sedan tidigare har överenskommelse träffats den 22 februari om ett antal ändringar i allmänna anställningsvillkor i samband med att överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag tecknats.