Nyheter

Nya bostäder lyfter konjunkturen

Det är bra fart på bostadsbyggandet. Därför ökar bygginvesteringarna med sju procent i år, enligt en färsk prognos från Sveriges Byggindustrier.

Under lågkonjunkturen var det regeringens satsning på infrastruktur som höll upp byggkonjunkturen. Och privata ombyggnader, tack vare rot-avdaget.

– Förra året var det ombyggnader som drog, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier och visar på en ökad ombyggnadsvolym på 34 procent under 2010.

– I år och nästa år är det i stället nybyggnad av bostäder som drar, fortsätter han.

Sveriges Byggindustrier pekar på goda förutsättningar för byggandet. Ekonomin växer på bred front och BNP bedöms fortsätta visa positiv tillväxt både i år och nästa år.

Både hushåll och byggföretag ser positivt på utvecklingen.

Sysselsättningen väntas öka och de närmsta två åren kommer, enligt prognosen, 24 000 fler jobba i byggsektorn.

— Byggföretagen kommer att fortsätta behöva göra omfattande rekryteringar. Vi ser inte någon allmän bristsituation på yrkesarbetarsidan framför oss, däremot kan det lokalt bli tillfällig brist på vissa yrkeskategorier eller personer med yrkeserfarenhet, säger Johan Deremar.

Bygginvesteringarna, volym och årlig procentuell förändring

Sektor Mdkr Utfall Prognos
2009 2009 2010 2011 2012
Bostäder 87,2 -23 20 12 8
Lokaler 84,6 -8 -6 4 2
Anläggningar 75,2 6 -3 3 0
Summa bygginvesteringar 246,9 -11 4 7 4