Nyheter

Nya bostäder på anrik mark

Sverigehuset ska bygga cirka 50 lägenheter i kvarteret Stenhuset i Norrköping. Men innan bygget kan sätta igång ska arkeologer undersöka området där rester av 1600-talsbyggnader påträffats.

Tidigare har rester av 1600-talspalatset Stenhuset påträffats här. Huset, som uppfördes av Louis De Geer, ger området en historisk tyngd. Men när slutgrävningarna blir klara under hösten kan området invid Motala Ström fyllas med nya bostäder. Sverigehuset planerar för cirka 50 bostadsrätter.

— Vi tycker att det är roligt och har inkluderat områdets historia i vår försäljningsbroschyr, säger Jan Madås, projektansvarig på Sverigehuset.

AG Arkitekter har ritat huset som tagits fram i nära samarbete med kommunen.
— Samarbetet handlar om allt från takkupor till färgsättning. Allt ska passa in i omgivningen, säger Jan Madås.

Enligt Jan Madås är Åhlin & Ekeroth tilltänkt som entreprenör.