Nyheter

Nya bostadsprojekt för Wäst-Bygg

Wäst-Bygg AB har fyllt på sin orderportfölj inom affärsområde bostäder. Avtal har tecknats med Sverigehuset om nyproduktion av hyresrätter i Göteborg samt med Kungshus Fastighetsförvaltning om att uppföra bostadsrätter i Kungsbacka. Totala entreprenadsumman för de båda projekten uppgår till 90 miljoner kronor.

Bostadsutvecklaren Sverigehuset, som ingår i koncernen Ernström & Co, har valt Wäst-Bygg som totalentreprenör när kvarteret Kaptenen med 57 hyreslägenheter ska uppföras i Kviberg i Göteborg. Fastigheten blir sex våningar hög och får en total bostadsyta på 3 717 kvm. Produktionsstart sker preliminärt i december och arbetet avslutas under våren 2014.

I Kungsbacka har Wäst-Bygg fått förtroendet att bygga kvarteret Norrbro med femton bostadsrättslägenheter och en kommersiell lokal av konsortiet Kungshus Fastighetsförvaltning. Projektet inleds omgående och har en produktionstid på cirka ett år. Total yta är 1 590 kvm.

– Vi ser mycket positivt på dessa två projekt. Båda uppdragsgivarna är nya beställare för Wäst-Byggs del och vi är glada över att ha vunnit upphandlingarna. Inom affärsområde bostäder har vi nu ett intensivt år framför oss, eftersom vi dessutom håller på med omfattande bostadsproduktion i Varberg, Mölndal och Borås. Totalt har vi nästan 400 lägenheter i planering och produktion, inklusive Kaptenen och Norrbro, säger Mattias Klintbäck, affärsområdeschef på Wäst-Bygg.

 

 

 

Om Wäst-Bygg

 

Wäst-Bygg startade sin verksamhet 1981 och finns sedan flera år tillbaka med på listan över de tio största byggföretagen i Sverige. Logistikanläggningar, kommersiella fastigheter och flerbostadshus är de tre affärsområden som företaget huvudsakligen är verksamt inom, varav det förstnämnda sker i det helägda dotterbolaget, Logistic Contractor.

Huvudkontoret finns i Borås men företaget finns också representerat med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Varberg och Jönköping.

Wäst-Bygg-koncernen omsätter över en miljard kronor per år och har 160 anställda.