Nyheter

Nya bostadsrätter balkongbetonade

NCC bygger 72 lägenheter i Kungsbacka. Uppdraget är värt cirka 100 miljoner kronor.

Det är fastighetsbolaget Aranäs som gett NCC uppdraget. De 72 bostadsrätterna kommer att fördelas på fyra huskroppar. Fasadmaterialet blir mörkt tegel. Projektet genomförs i partnering, alltså som ett nära samarbete mellan NCC och uppdragsgivaren.

Lägenheternas energibehov blir drygt 35 procent lägre än Boverkets byggregler. De värms med fjärrvärme och ett ventilationssystem som återvinner värmen i frånluften.

Bostäderna kommer att sticka ut, bokstavligt, med stora balkonger. Arkitekterna Semrén och Månsson har ritat runt 20 kvadratmeter stora balkonger som monteras utanpå fasaden. En utvändig pelare ska hjälpa till att bära upp dem.

Arbetet har redan startat och beräknas vara klart i juni 2012.