Nyheter

Nya butiker lyfter branschen

Under de senaste månaderna har arealen påbörjade yrkesbyggnader ökat snabbare än vad vi tidigare väntat oss.

Mycket tyder nu på att aktiviteten kommer att öka med några procent för året som helhet, jämfört med 2009, vilket är en effekt av den starka ekonomiska återhämtningen i Sverige. Nivån i sig är dock låg och ligger ungefär i samma storleksordning som under den förra konjunkturnedgången under inledningen av 2000-talet. Det kommer dessutom att ta några år innan aktiviteten återhämtar sig till nivån som rådde innan krisen. Det fortsatt svaga kapacitetsutnyttjandet gör att en större uppgång inte väntas komma förrän under 2012-2013. Under 2010 har framförallt industri- och lagerbyggande växt starkt. Återhämtningen kommer dock från den lägsta nivån på 20 år och väntas hamna på ungefär 70 procent av nivån från 2008. Även affärs- och hotellbyggandet har utvecklats starkt. Affärsbyggsektorn kommer att fortsätta att växa under de närmsta åren då flera stora handelsområden kommer att påbörjas, exempelvis området kring nya nationalarenan i Solna och Hyllie i Malmö. Hotellbyggandet har haft en mycket positiv utveckling under den andra halvan av 2000-talet och det finns en risk för överetablering i framförallt storstadsområdena. Detta talar för att antalet nybyggen av hotell kommer att minska något de kommande åren. Offentligt byggande har utvecklats svagare 2010 än under 2009. 2010 blir dock något av ett mellanår. Då Karolinska sjukhuset påbörjas under slutet av 2010 eller början av 2011 kommer offentligt byggande att lyfta starkt.

Thomas Ekwall
Analytiker, Prognoscentret