Nyheter

Nya byggen <br></br> – på taket av de gamla

Karlsson på taket har fått vänner. I Stockholm planeras det för flera nya byggprojekt, på hustak. <br></br> — Om förutsättningarna stämmer är det kostnadseffektivt, säger Hans Birkholz på BAU Arkitekter.

Arkitekten Hans Birkholz ligger bakom ombyggnaden av kvarteret Loen i centrala Stockholm. Projektet är det första i en rad i samma område som har en gemensam nämnare: de byggs på taket på redan existerande byggnader.

— Det ska vara hyfsat nya byggnader med en bra stomme för att man ska kunna bygga på dem. I centrala Stockholm stämmer förutsättningarna då husen på plats har moderna kontorsformer med betongstomme, säger han och tillägger att påbyggnaderna kan frigöra kontorsytor på bottenplan.

— På bottenplan kan det istället bli butiker och restauranger vilket området behöver. I dag utnyttjas lokalerna irrationellt, säger han.

Fördelen med att göra påbyggnader på redan existerande hus är att det kan bli kostnadseffektivt. Man kan få loss stora ytor utan att ta upp plats och man behöver inte börja från scratch utan utnyttjar det som redan finns.

— Det blir som en förlängning av det som redan är på plats, säger Hans Birkholz.

Å andra sidan präglas ambitionerna med kvarteret Loen att det ska spegla sin egen tid.

— Miljön är redan i dag brokig med byggnader som speglar den tid de byggdes i. Därför har vi en tydlig ambitionsnivå att påbyggnaden ska vara modern och sticka ut, ibland bokstavligt, från det nuvarande huset, säger han.

Modernt innebär enligt Hans Birkholz att man varierar material och form. Det ska vara ljust med mycket glas.

Är det en trend att bygga på redan existerande byggnader?

— Som idé är det en trend. Men det har inte hänt i praktiken än. Inför det här bygget har vi verkligen försökt att hitta tidigare, liknande projekt men inte lyckats, säger han.

Hans Birkholz tillägger dock att det finns internationella exempel på den nya högtflygande trenden.

— Vi har ju till exempel det nya spektakulära konserthuset i Hamburg. Men något som motsvarar det här i Stockholm, där man bygger kontorsytor ovanpå flera byggnader i en stadskärna, finns nog inte, säger han.