Nya byggnormer efter WTC-attacken

Nya byggnormer efter WTC-attacken
Hur tvillingtornen och den intilliggande byggnaden World Trade center 7 rasade har analyserats i detalj. Utredningen ligger till grund för nya byggnormer i USA.

Den mest omfattande utredningen av hur tvillingtornen rasade har gjorts av den amerikanska standardiseringsorganisationen Nist (National Institut of Standards and Technology) på uppdrag av den amerikanska regeringen.

Efter mer än tre års utredning kom slutrapporten på närmare 300 sidor i september 2005. Då hade de 200 utredarna intervjuat mer än 1000 personer och bland annat analyserat 236 stålbitar från World Trade Center.

Slutsatsen är att det var den våldsamma branden från flygbränslet som rann ner genom byggnaderna som fick tornen att rasa. I rapporten konstaterat att om inte det brandskyddande materialet på stålpelarna hade förstörts vid kollisionen hade tornen troligtvis stått kvar.

Utredningen avfärdar teorier om att det skulle ha funnits sprängämnen som placerats i tornen före attentatet eller att de skulle ha beskjutits av missiler.

En viktig del av utredningen var att komma med rekommendationer till skärpta krav by framtida byggande.

Den omfattande analysen av hur tvillingtornen samt den intilliggande byggnaden World Trade Center 7 rasade har lett till totalt 40 förändringar eller förslag till förändringar i de amerikanska byggnormerna.

Några av förändringarna är:

  • Krav på en extra, tredje brandstege i byggnader högre än 126 meter.
  • Krav på 50 procents bredare brandtrappor.
  • Förstärkningar av byggnadskärnor som innehåller brandstegar och hissar.
  • Större tillförlitlighet hos sprinklersystem och två separata vattenförsörjningssystem.
  • Högre krav på brandskyddsmaterial.
  • Ljusmarkeringar för nödutgångar.
  • Förbättrad radiotäckning inom byggnaden för nödmeddelanden.

Läs mer om regelförändringarna här:

http://www.nist.gov/el/wtc_100108.cfm

http://www.nist.gov/el/building_materials/codes_060910.cfm

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad