Nyheter

Nya friluftsstaden tar form

Midroc utvecklar en ny centrumbyggnad i Bulltofta friluftsstad i Malmö. Bild: Fojab arkitekter

Midroc utvecklar Bulltofta friluftsstad, en ny stadsdel i Husie, Malmö.
Området kommer att inrymma cirka 500 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. 
Nu byggstartar Midroc en ny centrumbyggnad som blir granne med de servicefunktioner som tidigare finns i området.

Den nya centrumbyggnaden kommer att inrymma två kommunala LSS-boenden, en banklokal på drygt 400 kvadratmeter samt ytterligare en lokal på 50 kvadratmeter.

Centrumbyggnaden byggs i ett integrerat bostadsområde med blandad bebyggelse samt med goda allmänna kommunikationer och serviceutbud. I omgivningen finns Bulltofta naturområde, affärer och annan närservice.

Den nya centrumbyggnaden byggs i tre till fem plan, nära Sallerupsvägen. Den totala byggnadsytan uppgår till knappt 3 000 kvadratmeter.

Bulltofta Friluftsstad är ett utvecklingsområde i stadsdelen Husie. Området är granne med Bulltofta rekreationsområde och kommer fullt utbyggt bestå av 500 nya bostäder, verksamhetslokaler och kommunal service.

Hela området beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021.