Nyheter

Nya huvudägare i Concent

Concent Holding AB får nya huvudägare i Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud. 
Som en del av affären har säljarna, släkten Fahlander, accepterat att efterge en fordran om 185 miljoner kronor på Concent.
– Samarbetspartners och kommuner kan känna sig trygga i att alla åtaganden kan genomföras framöver, säger Mikael Fahlander, i ett pressmeddelande.
 

Bolag kontrollerade av släkten Fahlander har ingått avtal om att sälja samtliga sina A- och B-aktier till bolag kontrollerade av Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud. En viss del av aktierna kommer att allokeras till en eller flera nyckelpersoner.  

Köparna har fastighetsbakgrund och goda finansiella relationer och kontakter. De är även sedan lång tid engagerade aktieägare i bolaget.  

Förvärvet omfattar säljarnas samtliga A- och B- aktier, motsvarande 63.24% av kapitalet och 78.03% av rösterna i bolaget. Säljarna har åtagit sig att överlåta samtliga sina preferensaktier till tredje part samt till vissa andra minoritetsägare.

Som en del av affären har släkten Fahlander accepterat att efterge en fordran om 185 miljoner kronor på Concent genom ovillkorat aktieägartillskott vilket stärker bolagets finansiella ställning.

Släkten Fahlander har även i övrigt positivt medverkat till att slutföra förhandlingarna.  

– Concent Holding AB har haft en turbulent tid på Nordic MTF med en väldigt negativ kursutveckling. Bolagets erbjudande till bostadsmarknaden har dock varit starkt, vilket resulterat i ett stort antal byggrätter i attraktiva lägen. Efter försäljningen av Barents Center och tidigare sålda projekt under produktion avser bolaget att helt fokusera på bostäder i stor- och universitetsstäder och även utveckla nya bostadsprojekt. Ägarförändringen i bolaget kommer att starkt förbättra möjligheterna att utveckla och slutföra de projekt där bolaget har anvisningar och tilldelningar, säger Björn Sahlström i ett pressmeddelande.

– Det känns väldigt tillfredsställande att Björn Sahlström och Gustaf Leijonhufvud tar över som nya huvudägare. Familjen vill ta ansvar och hitta en långsiktigt bra lösning för bolagets struktur. De nya ägarna kommer att ha bra förutsättningar att realisera värden i Concent vilket kommer att gynna alla aktieägare. Nu när Barents Center är sålt och vi i familjen gör det ovillkorade aktieägartillskottet får Concent en sund balansräkning och samarbetspartners och kommuner kan därför känna sig trygga i att alla åtaganden kan genomföras framöver, säger Mikael Fahlander.