Nyheter

Nya hyresregler ska gynna bomarknaden

De allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande roll tas bort. Och även de privata hyresvärdarna får förhandla om hyrorna. Det är några av förändringarna i regeringens bostadspolitiska proposition.

Propositionen överlämnades till riksdagen under tisdagen. De föreslagna lagändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2011.

Förslaget innebär att hyressättningen förändras. I stället för att de allmännyttiga bostadsbolagens hyror är normerande ska kollektivt förhandlade hyror bli normerande. Och både kommunala och privata hyresvärdar får förhandla med Hyresgästföreningen om hyrorna.

Bruksvärdet ska vara utgångspunkten i förhandlingarna och det införs en skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar.

Den så kallade utdelningsbegränsningen, som innebär en begränsning av utdelningen som kommunerna får ta ut från de kommunala bolagen, ska ersättas med en begränsning av de totala värdeöverföringarna från kommunala bostadsaktiebolag. Det innebär att upp till halva föregående års resultat får tas ut som utdelning. Det görs dock vissa undantag från den regeln, bland annat när det gäller överskott från fastighetsförsäljningar, samt för uttag som används för integrationsfrämjande bostadsinsatser.

Regeringens ambition med förslagen är att de ska ge en bättre fungerande bostadsmarknad där det är attraktivt att äga och investera i hyresrätter, men som ändå ger fullgott skydd för hyresgästerna. Genom förslagen ska förutsättningarna för kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar bli likvärdiga och på sikt hoppas regeringen att utbudet av hyresbostäder ska öka.