Nyheter

Nya Karolinska varslar byggpersonal

Nya Karolinska Solna är en jättesatsning för byggherren landstinget. Samtidigt har man lagt ett varsel som innebär att majoriteten av dess byggkompetens försvinner. Vansinnigt, säger kritiker.

Ett av Sveriges största byggprojekt just nu är Nya Karolinska Solna, ett sjukhusbygge med en projektkostnad på mer än 14 miljarder kronor. Bygget genomförs som offentlig-privat samverkan (OPS). Byggherre är landstinget, som för detta projekt har en egen förvaltning med en fastighetsavdelning. Nyligen varslade landstinget fem av åtta personer på denna avdelning.

— Vi är inne i en ny fas där vi behöver anpassa organisationen efter det OPS-avtal vi har slutit. Det är projektbolaget Swedish Hospital Partners och byggaren Skanska som har ansvar för projekteringen och vi kommer att samarbeta nära med båda dessa. Vi kan även ta in kompetens från till exempel konsulter vid behov, säger Tomas Philipp, kommunikationschef för landstingets Nya Karolinska Solna-förvaltning.

OPS står för en offentlig-privat samverkan. Hur ska ni bidra till denna samverkan under byggprocessen, nu och framöver?

— Vi ska framförallt stå för den kliniska, medicinska kunskapen. Under projekteringen har vi ett stort antal noga uppspaltade möten med projektbolaget och byggaren där vi följer upp att avtalet följs och signerar ritningar, säger han.

Varslet får dock kritik. Synpunkter som kommit Byggvärlden till del handlar om att landstinget nu förlorar avgörande kompetens.

— Sveriges största husprojekt genom tiderna kommer framöver ha en beställarorganisation som nästan enbart består av läkare och sjuksköterskor. Det blir en svag beställarorganisation utan byggkompetens. Jag menar att man bäddar för fiasko, säger en person till Byggvärlden.

Swedish Hospital Partners är projektbolaget som ska projektera, bygga, driva och finansiera fastigheterna för det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Ägare är Skanska och den brittiska fonden Innisfree. Swedish Hospital Partners anlitar i sin tur Skanska som entreprenör för bygget. Inger Olsson, vd på Swedish Hospital Partners, ser inga klara för- eller nackdelar med landstingets varsel.

— Samarbetet med landstinget fungerar jättebra och vi jobbar på som vanligt. På ett generellt plan kan jag säga att det alltid är bra med en stark byggherre. Sedan vill jag inte spekulera i om just detta varsel är bra eller dåligt för oss, säger hon.

Inger Olsson får medhåll av Göran N Carlberg, projektutvecklare på Skanska Infrastructure Development.

— Speciellt under anbudsperioden är det viktigt med en stark byggherre. I det här fallet är vår uppfattning att byggherren varit just det, säger han.

Bygget av Nya Karolinska Solna har föregåtts av livliga debatter. ”Den sämsta affären i landstingets historia” sade till exempel socialdemokraten Ilja Batljan efter att upphandlingen av projektet avklarats. Kritiken ledde till att de ekonomiska villkoren i upphandlingen ändrades. Enligt de nya villkoren ska landstinget ta större finansiellt ansvar för att minska lånebehoven.

Tomas Phillip, kan man inte säga att det med denna uppgörelse blir extra viktigt att som byggherre med ansvar för skattepengar, ha en bra koll på vart pengarna går?

— Visst ska vi ha bra koll, och det har vi också. Man ska komma ihåg att själva incitamentet för alla parter att hålla sig inom tids- och kostnadsramarna, inte har förändrats. Till exempel får inte Swedish Hospital Partners betalt för hela bygget förrän det är helt klart.

Bara hyran på 1,5 miljarder

Sjukhusets byggkostnad är 14,5 miljarder kronor. I det beloppet ingår arkitektur och teknisk projektering, alla byggkostnader, oförutsedda kostnader, administration och vinst. Finansieringskostnader tillkommer.

Landstinget betalar ett årligt belopp till projektbolaget som täcker in byggkostnader, finansiering, risköverföring, drift, underhåll och tjänster. Landstinget ska varje år, fram till och med år 2030, betala en fast hyra till projektbolaget. Från och med 2017 ligger årshyran på cirka 1,5 miljarder kronor .

Källa: Nya Karolinska Solna.