Nyheter

Nya krav för stålkonstruktioner

Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet, vid Stockholm Continental. Foto: Lars Hamrebjörk.

Alla lastbärande stålkonstruktioner som produceras i en verkstad måste från och med 1 juli i år vara CE-märkta. Det innebär att alla stålbyggare som verkar på marknaden måste vara certifierade för att få leverera produkter.

– Liknande krav finns för de flesta material och byggprodukter, men nu måste byggentreprenörerna också vara uppmärksamma på CE-märket när de köper en stålbalk säger, Björn Åstedt på Stålbyggnadsinstitutet.

Bakgrunden till detta är EU-lagstiftningen, Byggproduktförordningen, som nu gäller fullt ut i hela EU. Syftet är att förenkla handeln mellan länderna. Med CE-märkningen intygar tillverkaren eller importören att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur. För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven är uppfyllda.

– För vissa produkter med höga krav på säkerhet krävs verifiering av en oberoende tredjepart, vilket är fallet för lastbärande stålkonstruktioner, berättar Björn Åstedt, teknik och projektansvarig på Stålbyggnadsinstitutet.

Väsentliga produktegenskaper för lastbärande stålkonstruktioner specificeras i standarden SS-EN 1090-1.

– Eftersom i stort sett alla byggprojekt innehåller någon lastbärande stålkomponent är det viktigt för alla byggentreprenörer att veta vad som gäller, säger Björn.

Kanske kan man uppleva det knepigt att veta vad som är en lastbärande stålkomponent?

– Ställ dig frågan; om den här stålkomponenten tas bort, påverkas då byggnadsverkets stabilitet? Är svaret ja är det en lastbärande stålkomponent som ska vara CE-märkt!

– Alltså, oavsett storlek på lastbärande stålkomponent gäller att den ska vara CE-märkt då den produceras i verkstaden.

Sker produktionen på byggarbetsplatsen går det inte att CE-märka komponenten, men det är på sin plats att poängtera att kraven för utförande och kontroll enligt standarden SS-EN 1090-2 gäller oavsett.

– Så för inköpare och byggentreprenörer kan det vara bra att ställa kontrollfrågan, sker produktionen enligt SS-EN 1090-2? Då är det viktigt att du engagerar en certifierad stålverkstad.

För att uppfylla lagkravet i byggproduktförordningen får endast certifierade stålbyggare anlitas eftersom endast de kan CE-märka produkterna de producerar. I dagsläget finns cirka 250 certifierade stålbyggare att välja bland i Sverige.

– Konsekvenserna av att anlita en icke certifierad stålbyggare kan bli kännbara med förseningar, fördyringar och påhälsning av Boverkets marknadskontroll, avslutar Björn.

Efterlevnaden sköts av Boverket och kontroll kan föranledas av information från marknaden.