Nyheter

Nya kulturhuset byggs i trä

2019 får Skellefteåborna ett nytt kulturhus – som också blir Nordens högsta träbyggnad.

Juryn utsett White arkitekter till vinnare i den allmänna arkitekttävlingen.

– Ett kulturhus i Skellefteå ska självklart byggas i trä. Det knyter an till en tradition med träbebyggelse i stadens centrum, säger Oskar Norelius, ansvarig arkitekt på White.

White vann tävlingen i internationell konkurrens. Sammanlagt 55 förslag från hela världen hade skickats in till arkitekttävlingen om ett framtida kulturhus i Skellefteå.

Så här skriver juryn i sin motivering: ”Sida vid sida är ett elegant och tilltalande hus… där alla verksamheter får en tydlig identitet – sida vid sida – samtidigt som de utmanas till nya samarbeten… Huset blir i sitt uttryck stilrent och enkelt att underhålla, samtidigt som det … utstrålar ett slags ”kulturverkstad”. Huset blir en mötesplats och en förebild – en plats för skaparkraft och för att producera kultur, mitt i staden.”

Det nya kulturhuset samlar Västerbottensteatern, MAN – Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall och Stadsbiblioteket. Dessutom rymmer byggnaden ett nytt hotell. Huset är byggt för ständig förvandling med möjligheter att sätta upp fantastiska föreställningar eller arrangera stora kongresser.

Kulturhuset blir ett landmärke i staden med milsvid utsikt från den översta våningen. Genom att placera scenerna i mitten och öppna verksamheterna mot staden, får Skellefteås centrala gator nytt liv, ända ner till Skellefteälven där Kulturhuset får en satellit i form av en Älvscen på vattnet.

Kulturhuset får så kallade gröna tak med ett jordlager och ängsväxter. De bidrar till såväl biologisk mångfald som till förbättrad isolering. Delar av kulturhusets taklandskap är öppet för besökarna så att de kan njuta av naturen i stadsmiljön.

– Ett kulturhus i Skellefteå ska självklart byggas i trä. Det knyter an till en tradition med träbebyggelse i stadens centrum. Här finns också en lokal träindustri som vi kan samarbeta med för att skapa ett vackert kulturhus som åldras med värdighet, säger Oskar Norelius, i ett pressmeddelande.

Största delen av stommen och fasaderna görs i trä vilket minskar byggnadens miljöpåverkan under dess livscykel. För träkonstruktionen samarbetar White med konstruktören Florian Kosche. Huset är anpassat för att klara variationerna i klimatet mellan sommar och vinter, för att säkerställa en effektiv energianvändning.