Nyheter

Nya lagen om entreprenörsansvar klubbad

Riksdagen har beslutat om att entreprenörsansvar ska införas i installations- och byggbranschen. Beslutet innebär att en entreprenör högre upp i kedjan kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2019. 

Det införs en ny lag om entreprenörers ansvar när det gäller arbetstagares krav på att få sin lön utbetalad. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Med entreprenad menas företag som har utlovat att utföra ett arbete för en bestämd betalning.

Ansvaret att betala ut lön ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. 

Lagen ska även gälla när arbetstagaren har varit utstationerad till annan plats.

Riksdagen sa på onsdagen ja till regeringens förslag med den ändringen att den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2019, och inte i augusti 2018 som tidigare föreslagits.

Installatörsföretagen har kommenterat den nya lagen, och menar att den försvårar för mindre och nystartade företag.

– Mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag, eller till och med slås ut. Lagen kommer att betyda sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.