Nyheter

Nya landmärken i Stockholm

Stockholm får två nya landmärken när Wallenstam satsar på nyproduktion av 267 energieffektiva hyresrätter. Två tjugovåningstorn planeras på Hornsbergs strand.

Husen ska enligt fastighetsbolaget Wallenstam vara ”passivhusinspirerade”, vilket i praktiken innebär att de byggs med extraisolerade väggar och lågenergifönster. Dessutom ska de få system för värmeåtervinning.

Kungsholmsporten, som tornen döpts till, kommer att bestå av två tjugovåningstorn med tre utskjutande skänklar som är 7-9 våningar höga.

— Vi ser mycket fram emot att nu göra verklighet av Kungsholmsporten och räknar med att komma i gång med markarbeten i maj månad. Det känns extra viktigt att i rådande tider både kunna bidra med hyresrätter i ett bra läge och samtidigt kunna bidra med sysselsättning till 500 årsarbeten säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, i ett pressmeddelande.

Det är Wingårdh Arkitektkontor som formgett Kungsholmsporten, vars utformning nu har godkänts av såväl Skönhetsrådet som byggnadsnämnden i Stockholm.

Stockholms stad investerar samtidigt i en park mellan tornen och under bron, samt ett promenadstråk vid vattnet.