Nyheter

Nya ledamöter i koncernstyrelsen

Biljana Pehrsson och Leif Johansson. Foto: Einar Mattsson.

Einar Mattsson-koncernens ägarråd avser att vid 2016 års bolagsstämma i maj utse två nya ledamöter till koncernstyrelsen. Det är Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden och Leif Johansson, Industrial Advisor på Ratos som föreslås ta plats i koncernens styrelse. 

Övriga ledamöter i styrelsen kommer vara ordförande Arne Karlsson samt Anders Ränk, Kristina Ränk och Stefan Ränk.

Vid stämman 2016 lämnar Marianne Ränk, Ristjan Ränk, Lennart Bernhardtson och Henrik Didner styrelsen. Marianne och Ristjan avslutar därmed ett livslångt professionellt engagemang i Einar Mattsson-gruppens verksamheter. Vid årsskiftet slutfördes och formaliserades en succession som innebär att ägandet av Einar Mattsson-gruppen nu i sin helhet gått över till tredje generationens familjeföretagare – Anders, Kristina och Stefan Ränk.

– Under Mariannes, Ristjans, Lennarts och Henriks tolv år i Einar Mattsson-koncernens styrelse har Einar Mattsson växt till att bli den största privata bostadsfastighetsägaren i Stockholm stad, en betydande och efterfrågad förvaltnings- och byggentreprenör samt en av de största bostadsutvecklarna i Storstockholm. Vi är mycket tacksamma för deras insatser och gläds åt att arbeta vidare med dem alla i andra roller, säger Anders Ränk, styrelseledamot och ordförande i ägarrådet, i ett pressmeddelande.