Nyheter

Nya mål i sikte för norrländsk jubilar

Foto: Susanne Bengtsson.

 

Familjeföretaget Lindbäcks Bygg har flera anledningar att fira. Dels fyller man 90 år i år, dels har man fått sin största order historiskt sett på 2500 lägenheter.

Och man har fler utmaningar i sikte.

– En ny fabrik och ett ledarskap i världsklass är några av våra mål, säger företagets vd Stefan Lindbäck.

I våras fick det Piteåbaserade byggföretaget Lindbäcks en historisk order. Det handlar om att bygga 2000 hyresrätter inom fem år åt Rikshem. Husen, som är ritade av White Arkitekter, kommer att byggas i bland annat Mälardalen och i Öresundsregionen. Ordern är värd mer än två miljarder kronor, och i avtalet finns option på ytterligare 500 lägenheter.

Redan innan sommaren var det byggstart för 338 hyres- och studentlägenheter på kvarteret Kantorn i Uppsala.

– Det här är den största satsningen på hyresrätter sedan miljonprogrammet. Det känns jätteroligt att vi tagit hem den här ordern, säger Stefan Lindbäck, vd och fjärde generationen i familjeföretaget.

I och med storordern befäster Lindbäcks sin starka ställning i Mälardalen. Beställningen kommer att uppta 40 procent av produktionen. Av Lindbäcks totala produktion går nu 70 procent till Mälardalen.

Utöver storordern har Lindbäcks flera andra aktuella projekt i Stockholmsområdet, exempelvis uppförande av 117 bostadsrätter i Tyresö för Oscar Properties, 210 hyresrätter för Sigtunahem och Rikshem i Sigtuna, 65 bostadsrätter för Riksbyggen i Gustavsberg och 148 hyresrätter åt Hemfosa i Ribby Ängar, Västerhaninge.

Hur ser du på att ni som norrlandsföretag blivit en tung aktör på Stockholms bostadsmarknad?

– Jag har inte tänkt på det på det sättet. Det är jätteroligt att vi har fått en stororder. Vi har haft gemensamma projekt med Rikshem under flera år i Mälardalen och det är med ödmjukhet vi tar på oss ansvaret för denna stora byggsatsning. Affärer handlar om tillit mellan parter. Vi håller våra löften och jobbar med kunder som litar på oss.

Bostäderna kommer att produceras enligt Lindbäcks industriella byggsystem och produktionen sker i fabriken utanför Piteå. Företaget är pionjärer inom industriellt byggande av flerbostadshus.

– Vi var det första byggbolaget i Sverige som började bygga flerfamiljshus i trä på ett industriellt sätt för 20 år sedan. Idag är vi ledande inom det segmentet.

Företagets historia började 1924 med en enkel byasåg i den lilla byn Kallfors, sydväst om Piteå. Idag har företaget en modern och högteknologisk produktion av flerfamiljshus och producerar för både privata som kommunala byggherrar. Från den 18 000 kvadratmeter stora fabriken i Öjebyn utanför Piteå levereras varje vecka 1 200 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder helt i trä. Det motsvarar cirka 20 lägenheter.

– Med den tekniska plattform som vår tillverkning bygger på kan vi bygga vad som helst. Vi har inga typhus utan är flexibla och gör fastigheter efter kundens önskemål.

Även om affärerna blomstrar nu finns det mörkare perioder i företagets historia. I samband med fastighetskrisen på 1980/90-talet försvann den lokala marknaden helt. Det var inga som byggde nya hus i Piteå längre. Lindbäcks gick från 100 till 25 anställda och var tvungna att tänka om.

– Vi började titta efter nya marknader och nya kunder lite längre bort. Vi valde också att flytta in tillverkningen i fabrik. Man kan säga att vår framgång är sprungen ur en kris. Vi fick lära oss krypa och gå på nytt, för att nu återigen kunna springa.

För Lindbäcks har trä alltid varit det självklara materialet att arbeta med. Därför blev den nya lagen som kom 1994 och som gjorde det tillåtet att bygga mer än fyra våningar i trä avgörande för utvecklingen. Idag har företaget cirka 200 anställda, och i fjol hade man en omsättning på drygt 600 Mkr.

En förklaring till att man höll ut under de svåra åren är, enligt Stefan Lindbäck, de starka familjebanden. Lindbäckskoncernen består av ett byggbolag, där Stefan är vd, och två fastighetsbolag där hans kusin Hans Lindbäck är vd. Deras fäder Erik och Gösta är senior advisor. Alla fyra delägare äger 25 procent vardera.

– Att vara ett familjeägt företag har altlid varit en styrka. Vi har lärt oss att stötta varandra och hantera motgångar tillsammans. Vi har också haft en långsiktig uthållighet. Utan dessa styrkor hade vi inte varit där vi är idag.

Uthållighet och envishet är något som präglar Stefan Lindbäcks ledarskap.

– Det gäller att aldrig ge upp. Man måste nöta, nöta, nöta. Till slut ger det resultat, och det är en härlig känsla när man får se personalen växa samtidigt som affärerna växer.

Att omge sig med kompetent personal är en viktig framgångsfaktor.

– Jag delegerar gärna ner i organisationen. Det funkar inte att hänga upp verksamheten kring en person utan det är viktigt att kunna delegera ansvar och ge befogenheter. Jag försöker att resa så lite som möjligt. Jag vill vara en närvarande ledare och är gärna på plats i verksamheten.

Varje vecka lämnar i snitt 20 lastbilar fabriken för transport söderut. Transporterna står för 1,5 till tre procent av de totala kostnaderna nu när70 procent av produktionen går till Mälardalen.

Är det inte läge att bygga en fabrik söderut?

–  Ett av våra mål är att vi ska ha en fabrik till år 2019. Kanske blir det i Mälardalen.

Vad har ni mer för mål framför er?

–  2017 ska vi ha en omsättning på en miljard kronor och 2018 siktar vi på ett ledarskap i världsklass. Vi ska även utveckla vår projektutvecklingsdel ytterligare. Upp till 30 procent av verksamheten ska bestå av egen regi.

Vad menar ni med ett ledarskap i världsklass?

– Vi ska vara en arbetsplats där ledarskapet lyfts fram och utvecklas. Samtliga ledare och medarbetare utbildas och tränas enligt fastställda och handskakade metoder. Metoderna bygger på ett coachande ledarskap med fokus på flöden.

Finns det någon nackdel med att vara ett mindre familjeföretag bland de stora bostadsbyggarna?

– Det är väl att det är svårare att komma över byggrätter. Som mindre byggare har man inte råd att ligga ute med pengar loka länge.

Hur ska vi lösa bostadsbristen i Stockholm?

– Det finns så klart ingen patentlösning, men jag tror att det är viktigt att branschen är öppen för samarbete och diskussion. Jag tror också att alla måste vara beredda att sänka garden. Det går inte att vinstmaximera i alla led. Det handlar om alla, från beställare till arkitekt, byggare och de boende.