Nyheter

Nya order för Peab

Peab är sist ut bland de stora byggbolagen att redovisa resultatet för årets nio första månader. Och i rapporten syns en växande orderstock.

– Mot bakgrund av det svaga konjunkturläge nordisk byggmarknad befinner sig i är Peabs utveckling under årets första nio månader mycket positiv. Även om omsättning och rörelseresultat minskar i jämförelse med rekordåret 2008, finns det glädjeämnen. Vår pågående produktion har god lönsamhet och orderläget har stabiliserats, säger Peabs vd och koncernchef Mats Paulsson i ett pressmeddelande.

Peabs delårsrapport januari — september 2009:

• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 25 614 Mkr (24 724). Jämfört med proforma inklusive Peab Industri sjönk nettoomsättningen med 12 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 1 203 Mkr (1 106). Rörelseresultatet proforma inklusive Peab Industri uppgick för jämförelseperioden till 1 746 Mkr

• Periodens resultat uppgick till 928 Mkr (729). Proforma inklusive Peab Industri uppgick periodens resultat till 1 117 Mkr

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,24 kr (4,36). Proforma inklusive Peab Industri uppgick jämförelseperiodens resultat per aktie före utspädning till 3,91 kr

• Orderstocken för Bygg och Anläggning ökade till 26 694 Mkr jämfört med 24 233 Mkr vid årsskiftet

• Peab blir delägare i Tornet AB, ett nytt fastighetsbolag med fokus på hyresrätter