Nyheter

Nya PBL kan öka byggandet

Stockholm har organiserat om och anställt för att följa nya PBL. ”Vi jobbar nu i ett team med arkitekter och ingenjörer”, säger Ann-Kristin Kaplan.

Den nya plan— och bygglagen trädde i kraft 2 maj. För kommunerna innebär det en del förändringar i sättet att arbeta.

— Vi har rekryterat personal för att klara den ökade administrationen och organiserat om. Bygganmälan försvinner och de tekniska egenskapskraven ingår i bygglovet. Därför är vi nu ett team av arkitekter och ingenjörer, för att få med den kompetensen redan i tidiga skeden, säger Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef i Stockholms stad.

Några andra stora förändringar?

— Det får högst gå 10 veckor från att vi fått en komplett ansökan till beslut så vi kommer att vara proaktiva så att det blir rätt från början. Vi har startat ett servicecenter för att ge information.

Stockholm var tidigare kritiskt till nya PBL. Hur ställer ni er i dag?

— Nu är det en ny lag som ska göra det enklare för dem där ute och det vill vi ju bidra till, så det är bara att följa den. Det ska gå snabbare och ett bygglov vinner laga kraft direkt, som det inte gjort tidigare.

Ni måste också åka ut på byggen — kommer ni att hinna det?

— Ja, det räknar vi med. Men vi behöver inte åka ut på alla ärenden, som carportar eller mindre ombyggnader. Vår uppskattning är att vi måste åka ut på 20 procent av ärendena.

Regeringen hoppas att nya PBL ska leda till ökat byggande. Tror du att det kommer att bli så i Stockholm?

— Stockholm är en attraktiv marknad och om processerna går snabbare är det positivt för byggandet. Instansordningen ändras samtidigt så det blir färre steg vid överklaganden. Tid kostar pengar, så det är bra att det fortare.