Nyheter

Nya Plusshus-order på 100 Mkr

Under hösten har Setra Plusshus fått nya order på radhusbebyggelse i Storstockholm om sammanlagt 100 miljoner kronor.

De nya avtalen som tecknats under hösten utgörs av tre gruppbyggda radhusområden i Bagarmossen, Vendelsö och Vällingby. Av det totala ordervärdet på 100 miljoner kronor är en dryg tredjedel redan avropat för produktion.

– Vi märker att våra kunder, som främst finns i storstadsområden som Stockholm och Oslo, ser att det industriella och klimatsmarta träbyggandet på ett resurseffektivt sätt kan bidra till bostadsutvecklingen i våra tillväxtregioner, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.

Krister Norberg, verksamhetsansvarig för Setra Plusshus, säger i ett pressmeddelande, att den ökade efterfrågan på bostäder kräver att ledtiden från idé och till inflyttning blir allt kortare, något som Plusshus kan erbjuda med sina standardiserade byggsystem och processer. 

Plusshus är Setras byggsystem för prefabricerade boenden i trä. Tillverkning sker vid husfabrikerna i Kristinehamn och Renholmen, strax norr om Skellefteå.