Nyheter

Nya regler ska ge Kina högre trähus

Fabriken för KL-trä på Gruvön. Foto: Stora Enso.

Miljövänliga svenska trähus ska bli en stor exportprodukt till Kina. Branschorganisationen Svenskt Trä diskuterar nu med kinesiska staten hur Kina ska börja bygga flerbostadshus, kontor och skolor av trä. Prefabricerade träelement ska ersätta betongen i byggnader med många våningsplan.
– Min bedömning är att inom detta marknadssegment dominerar europeiska leverantörer den kinesiska marknaden om 20 år, säger Jörgen Hermansson, ordförande i European Wood med branschorganisationer i Sverige, Finland, Norge och Österrike som sina medlemmar.

Efter den globala klimatöverenskommelsen i Paris 2015 har Kina bestämt att det är rationellt att börja bygga bostäder, kontor och skolor baserat på trä istället för betong.

Jörgen Hermansson pekar på tre argument för att välja trä istället för betong. Miljöskäl (Lägre koldioxidutsläpp), trä är lättare än betong vilket i sig ger många fördelar och det går snabbare att bygga trähus.

Nu i oktober har en delegation från kinesiska staten, Ministry of Housing and Urban-Rural Developement, MOHURD, besökt Europa, bland annat Sverige, för att lära mer om modernt träbyggande.

– Europa är ledande i världen när det gäller att bygga i massivt trä istället för betong. Vi visar nu Kina vad Sverige och Europa har i verkligheten redan idag. Vår bedömning är att Kina kommer att satsa på detta och europeiska leverantörer får därmed en ny stor exportmarknad. Svenska tillverkare kommer att börja exportera prefabricerade träelement via fartyg eller järnväg till Kina, säger Jörgen Hermansson.

Familjeföretagets Martinsons i Bygdsiljum i Västerbotten är först i Sverige med att producera prefabricerade träelement av detta slag men Södra Skogsägarna, Stora Enso och Setra startar nya produktionsanläggningar för dessa produkter de närmaste åren. De bygger upp produktionskapacitet som klarar 9 000 till 10 000 bostäder i flerfamiljshus per år. Det motsvarar en uppskattad försäljning av på mellan 1,5 och två miljarder kronor per år. Det handlar då om massivt trä (KL-trä) för att ersätta betongen.

De hoppas på genombrott i Kina för KL-trä. Branschgruppen European Wood jobbar med denna uppgift.

De svenska företagen ser en mycket stor marknad för dessa produkter utomlands.

– Vi hoppas att Kina under 2019 blir klara med regelverk som öppnar för export från Sverige i stor skala, säger Jörgen Hermansson.

Kina har startat en process som öppnar dess marknad för trätekniken.

– Idag är det i Kina tillåtet att bygga träbyggnader med upp till fem våningsplan. Detta är reglerat i brandskyddsföreskrifter och i andra regelverk. Men i de befintliga föreskrifterna anges även att vissa byggnadsdelar måste vara uppförda i betong, säger Erik Serrano, professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Han arbetar med ny reglering för träbyggnader i Kina på uppdrag av European Wood.

– Från vår sida förordar vi gentemot Kina att de inför en reglering för brandskydd baserad på funktionskrav. Det innebär i praktiken att vi förordar att i regleringen anges att byggnaden ska klara att stå emot brand under så lång tid som krävs för att byggnaden ska kunna utrymmas om brand uppstår. Detta regelverk gäller då för alla slags byggnader, oavsett om de är uppförda i trä eller betong, säger Erik Serrano.

– I november hoppas European Wood få besked av MOHURD om den fortsatta utvecklingen av det kinesiska regelverket. Förhoppningen är att regelverket på sikt ska ändras så att träbyggnader med upp till åtta våningsplan tillåts och inga krav ställs på att träbyggnader måste inkludera våningsplan uppförda i betong, säger Serrano.

Text: Göte Andersson


Fakta, överenskommelsen med Kina:


Sverige har en överenskommelse med Kina, en avsiktsförklaring tecknad 2017.Avsiktsförklaringen lyfter bland annat fram energieffektivt, grönt och hållbart byggande, däribland träkonstruktion, som ett särskilt samarbetsområde. MOHURDs Europabesök startade med ett möte på näringsdeptartementet för att diskutera detta MOU (Memorandum of Understanding)