Nyheter

Nya Slussen detaljprojekteras i 3D

Tyréns är tillsammans med ELU-konsult, Helenius, Rejlers, Tikab, Structor och White det vinnande konsultlag som tilldelats projekteringen av bygghandling samt förfrågningsunderlag för delområdena Land och Vatten i Slussen.

Det omfattande detaljprojekteringsuppdraget ska utföras helt i 3D och inleds i höst. I uppdraget ingår även förfrågningsunderlag för de kommande entreprenaderna.

Uppdraget ska utföras av de olika konsultföretagen tillsammans som ett team där Tyréns ansvarar för geohydrologi, mark- och vägkonstruktion, trafikprojektering, VA, akustik, brand- och säkerhet, teknisk riskanalys samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Förberedande arbeten, som görs inom gällande detaljplan pågår redan. Den stora ombyggnaden efter aktuellt förslag beräknas starta 2014 och pågå till 2020.

– Tyréns har tillsammans med ELU varit med hela vägen från start och format nya Slussen ända sedan projekttävlingen avgjordes 2004, säger regionchef Cecilia Granath i ett pressmeddelande.

Kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön kommer att mer än dubbleras efter ombyggnationen, vilket minskar risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Detta säkrar vattentillgången för omkring två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.