Nyheter

Nya Slussen ”dödar” stadssjälen

Ombyggnaden innebär att klassiska Stockholms-vyer försvinner, menar Skönhetsrådet som går till angrepp på planförslaget.

– Planförfattarnas kommersiellt styrda bebyggelsefront vid vatten bottnar i en bristande förståelse för Stockholms särart, säger Martin Rörby, sekreterare i Skönhetsrådet i Stockholm till Dagens Nyheter.

Värst är mängden nybyggen, men rådet listar en rad åtgärder som de anser är akuta. Vissa byggnader anser de ska strykas helt, andra ska ersättas med kajbebyggelse och huvudbron behöver bantas.

– Stockholm ligger mitt i mötet mellan havet och sen stor sjö. Att släta och bygga igen särarten är att förstöra den kanske viktigaste biten av Stockholms inneboende karaktär, säger Martin Rörby.

Bygget startar 2012

Förslaget på nya Slussen visas på Sjömanshemmet vid Slussen fram till den 29 mars.
Ett så kallat genomförandebeslut om nya Slussen tas av kommunfullmäktige under våren.

Bygget väntas starta 2012 och tas i bruk under 2018.

Bygget av nya Slussen beräknas kosta cirka 8 miljarder kronor.

Stockholms stad finansierar ombyggnaden av Slussen. Avbördningen av Mälaren, samt kollektivtrafiken förutsätter extern finansiering.

Källa: Stockholms stad.