Nyheter

Nya torghuset är Klätt för fest

Så här ser det vinnande bidraget ut. Rendering: Kontoret arkitekter Malmö AB

Ett hus i skimrande festkläder står som vinnare i arkitekttävlingen för Stortorget i Katrineholm där 135 bidrag tävlade om torghusets nya utformning.

I våras inleddes arkitekttävlingen där uppdraget var att rita ett nytt hus till Stortorget i Katrineholm.
Av totalt 135 tävlande bidrag från sex olika länder har en enig tävlingsjury nu utsett Kontoret arkitekter Malmö AB och Andreas Bengtssons, Anna Carlssons och Johanna Enhörnings skimrande torghus Klädd till fest till slutgiltig vinnare av prissumman på 400 000 kronor.

Katrineholms karaktäristiska miljö med en blandad bebyggelse från olika tider har varit avgörande utgångspunkt för förslaget. Ett sadeltak sänker skalan och växthuset bryter upp volymen för att samspela med torgets befintliga bebyggelse.

Samtidigt sticker det nya torghuset ut genom sin guldglänsande festklädsel. Detta skimrande skal tar vara på ljusets skiftningar och annonserar sig åt alla håll.

– Vårt fokus har legat på att skapa riktigt fina och genomtänkta lägenheter utan bullerstörningar och med ljus från två håll. Kort och gott att bo i ett varumärke men utan att tumma på bostadskvaliteterna, säger Johanna Enhörning, i ett pressmeddelande.

Tävlingsjuryns motivering: Förslaget skapar stadga och lugn i torgrummet, med en balanserad skala och definition som kan passa den mindre staden och platsen väl. Klädd till fest är tydligt igenkännbart som ”hus” vad gäller proportionering och fasadgestaltning, vilket skapar trygghet och förankring och borgar för acceptans och realisering. Klädd till fest har utformats på ett inlevelsefullt sätt som klarar av att anpassa sig till stadens skala och ändå tillföra något nytt.