Nyheter

Nya turer kring berg- och dalbana

Invigningen var planerad till våren 2016, men nu är det oklart hur det blir. Men bygget fortsätter som vanligt. Foto: Rickard Monéus/Kolmården

Det har varit rena berg- och dalbanan för Kolmårdens planerade attraktion Wildfire.

Nu har ärendet tagit sig ända upp i Mark- och miljööverdomstolen. 

Ärendet började 2014 med att Kolmårdens Djurpark AB beviljades bygglov av byggnads- och miljöskyddsnämnden i Norrköpings kommun för att bygga en berg- och dalbana kallad Wildfire. Den blir 57 meter hög, 1,3 kilometer lång och har en maxhastighet på 113 kilometer i timmen och byggs i trä. Wildfire blir Skandinaviens snabbaste och högsta berg- och dalbana och den snabbaste träbanan i Europa.

Men bygglovet överklagades av bland andra boende i området. Länsstyrelsen i Östergötland upphävde då bygglovet eftersom den ansåg att anläggningen har en sådan betydande påverkan på omgivningen att åtgärden måste föregås av en detaljplan.

Mark- och miljödomstolen har efter överklagande dit bedömt att åtgärden kan hanteras inom ramen för bygglovet och att detaljplan därför inte är nödvändig.

Men även det beslutet överklagades till nästa instans och nu har Mark- och miljööverdomstolen har nu gett prövningstillstånd.

– Det är mycket tråkigt och olyckligt att det blivit så, säger Niclas Palmqvist, projektledare.

Han berättar att drygt 30 personer just nu jobbar med att färdigställa berg- och dalbanan. Förutom arbete på plats i Kolmården är det också tillverkare och konstruktörer i USA och Nederländerna som jobbar med Wildfire.

– Vi jobbar efter det bygglov vi fått och hoppas att vi vinner i rätten.

Berg- och dalbanan byggs av Rocky Mountain Construction. De bygger hela banan inklusive de tillhörande tågen. Både räls och tåg är deras egna patenterade konstruktioner, och tillverkning sker i fabriken i Idaho, USA. Delarna kommer att skeppas över till Sverige. För el och styrsystem står det holländska företaget Vekoma.

Investeringen i den nya attraktionen uppgår till 110 miljoner kronor.