Nyheter

Nya vägar för upphandling

Nya Karolinska i Solna byggs som ett OPS-projekt. Och det finns många fördelar med offentlig-privat samverkan. Men för vägbyggen kan i stället funktionsentreprenader bli en lösning som pressar byggkostnaderna.

Jan-Eric Nilssons bok Nya vägar för infrastruktur (SNS förlag) är en gedigen genomlysning av OPS-lösningar. Författaren, som är professor i transportekonomi vid VTI, riktar uppmaningen till riksdagen att besluta om ett antal OPS-projekt på försök.

Som främsta skäl anger Jan-Eric Nilsson byggbranschens svaga produktivitetsutveckling. I dag används ofta utförandeentreprenader. I dessa anger beställaren hur arbetet ska utföras, vilket hindrar nytänkande hos entreprenören.

Rätt använt kan OPS öppna för nytänkande och kostnadsbesparingar, hävdar Jan-Eric Nilsson.

Regeringen tror inte på OPS och anser inte att staten ska låna pengar av det privata när staten lånar billigast av Riksgälden.

Därför kan funktionsentreprenader bli en framtidslösning. På Norrortsleden, ett vägprojekt norr om Stockholm, har detta provats med framgång. NCC byggde vägen och står för driften i 15 år. Bygget blev klart i tid — och projektet rymdes gott och väl inom budgeten.

Men beställarna tycker inte att funktionsentreprenader passar alla projekt. Entreprenadformer väljs för att marknaden ska fungera så bra som möjligt, med tillfredställande konkurrens mellan många bolag. För många små bolag är utförandeentreprenaderna intressantast.

Jag har i ledare efter ledare påpekat hur viktiga de utländska bolagen varit för den svenska anläggningsmarknaden. Och jag får bekräftat gång på gång att det stämmer. Svenskt anläggningsbyggande var på väg mot en situation där endast tre bolag — Skanska, NCC och Peab — kunde ta de största jobben.

Nu finns Bilfinger Berger, Strabag, Hochtief, Aarslef, Phil & son, Vinci, Züblin och Veidekke på marknaden. Det har sparat 100-tals miljoner åt svenska skattebetalare.

Vägverket och Banverket har lyckats få bättre konkurrens på projekten. Arbetet måste fortsätta — med olika upphandlingsformer i portföljen.

Jag tror funktionsentreprenaderna blir viktiga. Där kan man nå många av fördelarna med OPS. Två stora projekt kommer att byggas som funktionsentreprenader; riksväg 50 vid Motala och E4 vid Sundsvall. Projekten kommer att bli spännande att följa. Samtidigt följer jag Nya Karolinska — Sveriges enda riktiga OPS-projekt efter Arlandabanan — med spänning.